[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] IMPORTANT: Petit recull de guia v0.2On Fri, Oct 05, 2001 at 11:39:09AM +0200, Antoni Bella wrote:
> boot = arranc
> << sense arrencada que em treu l'ànima

A mi tb em sona malament però simplement perque sempre he cregut que era
arranc. Tant SC com termcat diuen arrencada, així que... jo vaig fer els
canvis als boot-floppies ahir.

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgppmdjTTt2BB.pgp
Description: PGP signature


Reply to: