[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] - Manuad d'Instal·lació [Falten per traduir]On Thu, Sep 20, 2001 at 08:32:26AM +0200, Xavi Drudis Ferran wrote:
> Va, doncs provaré sort amb el partitioning.sgml mateix. Aquest cap de setmana m'hi poso.
> 
> Per cert, algun dia suposo que s'hauran de traduir les descripcions dels paquets, oi?. Deu quedar molta feina abans, m'imagino...

Jaime Villate, el desenvolupador que porta els scripts de traducció de
La Espiral, ens va oferir obrir un arbre per català. Li vam dir que de
moment no, que erem pocs i de moment tenim els plats prou plens. Quan
acavem amb la instal·lació i les parts bàsiques de la web jo crec que si
es podria obrir el tema de les traduccions i fer-ho poc a poc, com s'ha
fet per la rama de castellà.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpqQ0zy3y6ex.pgp
Description: PGP signature


Reply to: