[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] Post-install.sgmlHola Ingrid,

Si no se't ha fet la correcció és perquè sembla que els revisors encara no
hi estem del tot posats. Per favor, espera (espereu tots els traductors) a
que ens acabem de posar en marxa.

D'entrada t'agraïria que escrivissis la traducció a 80 caràcters per
línia, més o menys com el document original que has traduït. Ens ajuda a
treballar amb més comoditat.

Aquí va la revisió. Com sempre, si hi ha quelcom a discutir, endavant. La
traducció està força bé.

>"PMF dels usuaris simpatitzants d'Unix (User-
>Friendly Unix FAQ)"

Em fa l'efecte que no és ben bé això. El terme "user-friendly" es refereix
més a l'"amistositat" del programa o sistema operatiu en qüestió. Per
exemple, en un principi, una interfície gràfica com la de Güindous és més
amistosa, "user-friendly", que no pas un bash. Així, m'imagino que aquestes
PMF són un intent de fer UNIX més amistós, divertit, que no pas si agafes i
acudeixes al man, ja que sovint aquests són força tècnics.
"PMF d'Unix amistós" o quelcom similar seria més adient.

Les versions internacionals
de les Pàgines d'Idiomes de Debian (LPD)(***N.T: he fet la traducció per
"idiomes" per tal de 
no donar lloc a confusions amb els llenguatges de programació, aquest
apunt, com els posteriors 
no apareixeran a la versió definitiva, és per no olvidar-ho)
COM ES FA també es troben disponibles com a paquets de Debian.

LPD no és Pàgines d'Idiomes de Debian (LPD), sinó Linux Documentation
Project (http://www.linuxdoc.org). 
Allà es coordina l'assumpte de HOWTOs i altres coses.
Així, s'ha de revisar el paràgraf.

>En essència

"Essencialment" millor.

>la major part del vostre sistema l'heu de considerar sota el control del
>sistema 

Més intel·ligible "s'ha de considerar".

><file>/var</file> (Podeu fer <file>/var/local</file> per estar-ne més
>segurs)

No hauria de ser "estar més segurs"? Ho esmento per les diferències
semàntiques que hi pot haver en aquest canvi. No obstant, remarco que la
meva preposició es basa en un seguit de suposicions que poden ser
incorrectes:

"Estar-ne més segurs". Estar-ne més segurs de què? De que var/local
existeix? Home, si fem a /var un "mkdir local" posteriorment no hem de tenir
la certesa de res: local hi és i punt.

"Estar més segurs", o "sentir-se més segurs". Estar més segurs de cara a 
instal·lar un programa fora
del sistema d'empaquetament, d'aquells que van a parar a /usr/local, i que
pot ser (no ho sé) que pugui fer accés a /var/local. Així es pot estar encara més
segur de mantenir un sistema on lo instal·lat via Debian i lo via
/usr/local està ben separat.

>d experts ho poden evitar posant els paquets en "hold" a

"experts ho poden evitar posant els paquets en "hold" (mantenir)"

>Les parts importants de l'arxiu <file>lilo.conf</file> són les línies 
>que contenen

"imatge" i "altres" és incorrecte en aquest context. De fet aquí estàs traduïnt 
paràmetres de /etc/lilo.conf, fet que pot confondre al lector.

Aquí pots veure un tros de lilo.conf, on apareixen aquests paràmetres, els 
quals s'han de conservar tal qual:

image=/vmlinuz
    label=Linux
    read-only

Per a Linux i 

other=/dev/hda4
table=/dev/hda
label=b

per a FreeBSD, per exemple.

O sigui que hauria de ser quelcom com 

"Les parts importants de l'arxiu <file>lilo.conf</file> són les línies que
contenen les paraules clau <tt>image</tt> (imatge) i <tt>other</tt>
(d'altres)"

Així,

>Podent ser un sistema que pot incloure una (<tt>imatge</tt>) del nucli, 

S'ha de canviar per 

>Podent ser un sistema que pot incloure un nucli (<tt>image</tt>)

i

>Així com la configuració 
>per poder arrencar un altre sistema operatiu no Linux (<tt>l'altre</tt>).

per 

<tt>other</tt>. 

Apart, aquesta última frase en el text original no començava amb un punt, 
sinó que continuava a partir d'una coma.

>automàticament després, i per exemple, un temps d'espera (<tt>retard</tt>) 
>suposant que 
>el<prgn>LILO</prgn> no s'aturi prement la tecla <em>shift</em>.

És més llegible 

"després de, per exemple, un temps d'espera (<tt>timeout</tt>)"

"timeout" és també un paràmetre de lilo.conf.

>no s'aturi prement la tecla <em>shift</em>.

"tecla de majúscules". No considero necessari emprar <em></em>.

>el sistema habitual 

"el sistema actual". L'habitual serà d'aquí uns mesos per al lector ;)

><file>/etc/lilo.conf</file> afegint les següents línies:

"<file>/etc/lilo.conf</file>*,* afegint les següents línies:"

>També hi ha d'altres carregadors d'arrencada (***N.T.: ho he traduït
>literalment, perquè 
>desconec si hi pot haver una diferencia important, com ara que el Lilo
>permeti carregar 
>diferents sistemes i aquests altres només fessin l'arrencada del Linux. Si
>no és així, 
>sona millor gestors, no?) disponibles a &debian;,

Cito un company fent un grep per a respondre't:

>crec que hem de tractar d'ajustar-nos sempre que puguem a termcat i
>softcatala -tret dels casos nous o que siguin errors evidents-, per a no
>complicar encara mes la qüestió terminologica... En aquest cas,
>softcatalà proposa 'carregador de l'arrencada' per a 'boot loader' i

Continuem amb la revisió:

><tt>man <var>program</var></tt>, o amb <tt>info <var>program</var></tt>.

"man <var>programa</var>"

>Perquè el maquinari precisa de manipuladors especials,(***n.t.: altres
>opcions: directors, gestors, 
>habilitadors, ...Quin preferiu pel terme "handle"?), o presenta conflictes
>amb l'anterior 
>nucli.

Aquest paràgraf presenta un significat diferent a l'original. Faig una
traducció una mica destralera (perdó, avui sembla que tinc molta pressa, em
puja la nicotina :)

"Tractar necessitats especials del maquinari, o bé quan el maquinari
presenta conflictes amb els nuclis pre-subministrats"

><item>
>Els manipuladors del maquinari o les opcions no estan incloses al
>joc del nucli, com ara 
>APM o SMP.

"Tractar maquinari o opcions no incloses en el nucli proveït [...]"

> els controladors no utilitzats i per a

"Inútils", seguint la intenció del text original. Igualment, "no
utilitzats" podria considerar-se també correcte en un sentit pràctic.

>millorar la velocitat d'arrancada.

"accelerar el temps d'arrancada"

>Per executar l'actualització o el desenvolupament del nucli.

"Per a córrer un nucli actualitzat o de desenvolupament"

>Per impressionar els vostres amics, provant coses noves.

"provar coses noves". Aquí, impressionar i provar són dues accions diferents.

>És divertit i profitós.

Fora del tema de traduïr... Que són barruts! Recompilar el nucli és 
més avorrit que la mare que el va parir! :)

><package>paquet del nucli(kernel-package)</package>,(***n.t.: de moment he
>traduït el nom
>dels paquets deixant l'original al costat perquè no sé si es pensa traduïr
>més endavant el
>nom d'aquests o els enllaços a ells. Si creieu més adient deixar-los sense
>traduir, és a 
>dir, amb el nom del paquet que hem de buscar, ho treuré. Si creieu que s'ha
>de traduir tot 
>més endavant, només deixaré l'original a la primera referència que se'n
>faci per tal de no 
>fer-ho tan carregós, d'acord?) <package>les fonts del nucli
>(kernel-source)-&kernelversion;</package> (la versió més recent del
>moment), 

No crec que s'hagi de traduïr. 
L'assumpte kernel-package entra directament en l'apartat de paquets. Com 
ja sabeu, la Manera de Debian de Compilar Nuclis (tm) incorpora el codi 
del nucli dins de la organització empaquetadora de Debian, el món dpkg 
- dselect - apt-get. Aquí considero que l'usuari ha de tenir una idea 
molt clara del que és el món dels paquets Debian, com ara saber la 
distinció que fa
apt-get del nom del paquet, que no és pas el nom del fitxer. Un exemple:

Package: postilion
Filename: dists/potato/main/binary-i386/mail/postilion_0.9.2-3.deb

Si això no està claríssim, no es treballa a gust amb Debian.
La Manera de Debian de Compilar Nuclis tracta el Linux com un programa
qualsevol:

#apt-get install emacs
#apt-get install kernel-package

i no ens posarem a fer traduccions malaltisses de programes.

Qualsevol podria criticar-me que jo havia tingut una actitud diferent amb
la història "stable (estable)" (vegi's releases/index.wml), però en aquella
situació es necessita una explicació immediatament sobre el que es parla, i
aquí ja s'ha donat prou informació prèvia, i per altra banda s'instal·len
molts més programes que no pas vegades es modifica el sources.list.

>Linus en comptes de <package>les fonts del nucli(kernel-source)
>-&kernelversion;</package>, encara que 
>utilitzeu el mètode de compilació del <package>paquet del nucli
>(kernel-package)</package>.

"i igualment emprar el mètode de compilació de kernel-package". _Em sembla_
que vol dir això, tot i que no n'estic massa segur, ja que aquest tema no
el domino gaire.

>per UltraSPARC

"per a UltraSPARC"

>per la 
>vostra conta d'usuaris normal

"Per al vostre compte d'usuari normal, no root."

Mai recordo si és "per al" o "per el". Fixa't en la coma entre "normal" i
"no root".

>els controladors 
>SCSI, ... etc)

No hauria de ser "les controladores"? Penso en femení al ser una tarja el
controlador. Això no ho he trobat en el Recull.

>"mòdul de suport carregable (Loadable module support)" <![ %alpha [

La traducció catalana també ha de ser en majúscules: "Mòdul de Suport...".

>Clean the source tree (***n.t.: netejeu, definiu, esborreu l'arbre font? 
>Quina opció us sembla més correcta?) 

Netegeu? El procés de "make clean" no es carrega tot l'arbre... El
"make-kpkg clean" no sé, no crec, vaja.

>La compilació del nucli pot trigar una estona, depenent de la potència de 
>la vostra màquina. <![ %supports-pcmcia [

Algú li hauria de dir l'autor que esmenti la possibliltat de compilar el
nucli en una altra màquina. Si ho fa amb un 486 es morirà.

>Desempaqueteu l'arxiu gzipped tar

"Desempaqueteu l'arxiu tar comprimit amb gzip", per exemple.

>Com a ``i586''

"Com ara "i586"". Les cometes dels documents originals s'han de canviar per
"".

>(útil per debugging (***n.t.: debugging = reportar problemes?) 

"per a depurar". El Recull de Termes de Softcatalà et serà d'ajuda aquí.

>teniu PCMIA necessitareu tenir instal.lat aquest paquet també. 

"PCMCIA". Posa "instal·lat", "instal·lar", que surt diverses vegades en aquest
document, amb el·la geminada.

>legiu atentament cada advertència que
> apareixi després
> de cada passa que es produeixi

"que el pas anterior hagi produït".

>un cop fet <tt>shutdown -r now</tt>.

"aleshores feu <tt>shutdown[...]".

Hauries de fer una passadeta de corrector ortogràfic. Hi ha algunes
(poques) faltes d'ortografia.

Que vagi bé,

Ignasi
-- 
Debian GNU/Linux  -  Un sistema operatiu per a un
			món millor.
      		http://www.debian.org      
			An OS for a better world.
            

_________________________________________________________
Do You Yahoo!?
Get your free @yahoo.com address at http://mail.yahoo.com
Reply to: