[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#850812: [l10n:eu] openldap 2.4.44+dfsg-4: updated Basque translationPackage: openldap 
Version: 2.4.44+dfsg-4
X-Debbugs-CC: debian-l10n-basque@lists.debian.org
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Attached Basque translation. Please, could you add it for us?

Thanks and best regards,

Dooteo

# Basque translation for openldap_2.4.40-2_eu.po
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2008.
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>, 2010, 2014, 2017.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openldap_2.4.40-2_eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openldap@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-10 05:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-10 12:14+0100\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>\n"
"Language-Team: Basque <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
"Language: eu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid "Omit OpenLDAP server configuration?"
msgstr "Ez konfiguratu OpenLDAP zerbitzaria?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid ""
"If you enable this option, no initial configuration or database will be "
"created for you."
msgstr ""
"Aukera hau gaitzen baduzu, ez da hasierako konfigurazio edo datu-baserik "
"sortuko."

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "always"
msgstr "beti"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "when needed"
msgstr "beharrezkoa denean"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "never"
msgstr "inoiz ere ez"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid "Dump databases to file on upgrade:"
msgstr "Irauli datu-baseak fitxategi batetara bertsio-berritzean:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Before upgrading to a new version of the OpenLDAP server, the data from your "
"LDAP directories can be dumped into plain text files in the standard LDAP "
"Data Interchange Format."
msgstr ""
"OpenLDAP zerbitzariaren bertsio berri batetara bertsio-berritu aurretik, "
"zure LDAP direktorioak testu lau fitxategietara irauliko dira LDAPen datuen "
"elkartrukatzeko formatu estandarra erabiliz."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Selecting \"always\" will cause the databases to be dumped unconditionally "
"before an upgrade. Selecting \"when needed\" will only dump the database if "
"the new version is incompatible with the old database format and it needs to "
"be reimported. If you select \"never\", no dump will be done."
msgstr ""
"\"Beti\" hautatzean, datu-baseak baldintzarik gabe irauliko dira bertsio-"
"berritze baten aurretik. \"Beharrezkoa denean\" hautatuz, bertsio berria "
"datu-base zaharraren formatuarekin bateragarria ez denean eta berriro "
"inportatu behar denean bakarrik irauliko da datu-basea. \"Inoiz ere ez\" "
"hautatzen baduzu, inoiz ez da datu-basea irauliko."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid "Directory to use for dumped databases:"
msgstr "Datu-baseak iraultzean erabiliko den direktorioa:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid ""
"Please specify the directory where the LDAP databases will be exported. In "
"this directory, several LDIF files will be created which correspond to the "
"search bases located on the server. Make sure you have enough free space on "
"the partition where the directory is located. The first occurrence of the "
"string \"VERSION\" is replaced with the server version you are upgrading "
"from."
msgstr ""
"Zehaztu LDAP esportatzeko erabiliko den direktorioa. Direktorio honetan "
"zerbitzariko datu-base ezberdinei dagozkien LDIF fitxategiak sortuko dira. "
"Ziurtatu zaitez direktorioaren partizioan behar duzun bezainbeste leku libre "
"duzula. \"VERSION\" katearen lehenengo agerpena zerbitzariaren jatorrizko "
"bertsio zenbakiagatik ordeztuko da."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid "Move old database?"
msgstr "Aldatu datu-base zaharra lekuz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid ""
"There are still files in /var/lib/ldap which will probably break the "
"configuration process. If you enable this option, the maintainer scripts "
"will move the old database files out of the way before creating a new "
"database."
msgstr ""
"Konfigurazioko prozesua apur dezaketen fitxategiak daude oraindik /var/lib/"
"ldap direktorioan. Aukera hau gaitzen baduzu mantentzailearen script-ek datu-"
"base zaharreko fitxategiak hortik kenduko ditu datu-base berria sortu "
"aurretik."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid "Retry configuration?"
msgstr "Berriz saiatu konfigurazioa egiten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid ""
"The configuration you entered is invalid. Make sure that the DNS domain name "
"is syntactically valid, the field for the organization is not left empty and "
"the admin passwords match. If you decide not to retry the configuration the "
"LDAP server will not be set up. Run 'dpkg-reconfigure slapd' if you want to "
"retry later."
msgstr ""
"Zuk sartutako konfigurazioa baliogabea da. Ziurtatu DNSaren domeinu-izena "
"sintaktikoki zuzena dela, erakundeari dagokion eremua ezin da hutsik egon "
"eta LDAPeko administratzailearen pasahitzak berdinak izan behar dira. "
"Konfigurazioa ez berregitea hautatzen baduzu, LDAP zerbitzaria ez da "
"konfiguratuko. Beranduago konfigurazioa egin nahi izanez gero, exekutatu "
"'dpkg-reconfigure slapd'."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid "DNS domain name:"
msgstr "DNSaren domeinu-izena:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid ""
"The DNS domain name is used to construct the base DN of the LDAP directory. "
"For example, 'foo.example.org' will create the directory with 'dc=foo, "
"dc=example, dc=org' as base DN."
msgstr ""
"DNSaren domeinu-izena LDAP direktorioaren DN oinarria eraikitzeko erabiliko "
"da. Adibidez, 'proba.adibide.org' erabiliz DN oinarri gisa 'dc=proba, "
"dc=example, dc=org' edukiarekin sortuko du direktorioa."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid "Organization name:"
msgstr "Erakundearen izena:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid ""
"Please enter the name of the organization to use in the base DN of your LDAP "
"directory."
msgstr ""
"Idatzi LDAP direktorioko DN oinarrian erabiliko den erakundearen izena."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Administratzailearen pasahitza:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Please enter the password for the admin entry in your LDAP directory."
msgstr "Idatzi LDAP direktorioko administratzailearen sarrerarako pasahitza."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid "Confirm password:"
msgstr "Berretsi pasahitza:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid ""
"Please enter the admin password for your LDAP directory again to verify that "
"you have typed it correctly."
msgstr ""
"Idatzi LDAP direktorioko administratzailearen sarrerarako pasahitza berriro "
"ondo idatzi duzula ziurtatzeko."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Pasahitzak ez dira berdinak"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "Idatzitako bi pasahitzak ez dira berdinak. Saiatu berriro."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:11001
msgid "Do you want the database to be removed when slapd is purged?"
msgstr "Slapd kentzen bada, datu-basea ere ezabatzea nahi duzu?"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "slapcat failure during upgrade"
msgstr "slapcat-ek huts egin du bertsio-berritzean"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "An error occurred while upgrading the LDAP directory."
msgstr "Errorea gertatu da LDAP direktorioa bertsio-berritzean."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"The 'slapcat' program failed while extracting the LDAP directory. This may "
"be caused by an incorrect configuration file (for example, missing "
"'moduleload' lines to support the backend database)."
msgstr ""
"'slapcat' programak huts egin du LDAP direktorioa erauztean. Konfigurazioko "
"fitxategia oker egoteagatik gerta daiteke (adibidez, datu-basearen motorra "
"onartzeko 'moduleload' lerroak falta badira)."

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (non translatable) paragraph
#. containing a command line
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"This failure will cause 'slapadd' to fail later as well. The old database "
"files will be moved to /var/backups. If you want to try this upgrade again, "
"you should move the old database files back into place, fix whatever caused "
"slapcat to fail, and run:"
msgstr ""
"Hutsegite honek 'slapdd'-ek lehenago edo beranduago hutsegitea eragingo du. "
"Datu-base zaharra /var/backups karpetara eramango da. Bertsio-berritze hau "
"berriro saiatzea nahi izanez gero, datu-base zaharreko fitxategiak aurreko "
"kokalekura eraman beharko dituzu. Konpondu slapcat-en hutsegitea eragin "
"duena eta exekutatu honako komandoa:"

#. Type: error
#. Description
#. Translators: keep "${location}" unchanged. This is a variable that
#. will be replaced by a directory name at execution
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"Then move the database files back to a backup area and then try running "
"slapadd from ${location}."
msgstr ""
"Ondoren, eraman datu-basearen fitxategiak babeskopiako kokaleku batera, eta "
"saiatu slapadd ${location}(e)tik exekutatzen."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "Database backend to use:"
msgstr "Datu-basearen motorra:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"HDB and BDB use similar storage formats, but HDB adds support for subtree "
"renames. Both support the same configuration options."
msgstr ""
"HDB eta BDB motorrek antzeko biltegiratze formatuak erabiltzen dituzte, "
"baina HDB-ek azpizuhaitzak berrizendatzeko euskarria dauka. Biek "
"konfigurazioko aukera berdinak onartzen dituzte."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"The MDB backend is recommended. MDB uses a new storage format and requires "
"less configuration than BDB or HDB."
msgstr ""
"MDB motorra gomendatzen da. MDB-ek biltegiratze formatu berri bat erabiltzen "
"du, eta BDB edo HDB baino konfigurazio gutxiago eskatzen du."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"In any case, you should review the resulting database configuration for your "
"needs. See /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz for more details."
msgstr ""
"Edozein kasutan, sortutako datu-basearen konfigurazioa gainbegiratu beharko "
"zenuke zure beharrei erantzuten diela ziurtatzeko. Irakurri /usr/share/doc/"
"slapd/README.Debian.gz xehetasun gehiagorako."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid "Potentially unsafe slapd access control configuration"
msgstr "Potentzialki ez-segurua den slapd atzitzeko kontrolaren konfigurazioa"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"One or more of the configured databases has an access control rule that "
"allows users to modify most of their own attributes. This may be unsafe, "
"depending on how the database is used."
msgstr ""
"Konfiguratutako datu-base batek (edo gehiagok) erabiltzaileek beraien "
"atributu gehienak aldatzeko baimentzen duen atzipeneko kontrol-arau bat du. "
"Hau ez-segurua izan daiteke, datu-basea nola erabiltzen den arabera."

#. Type: note
#. Description
#. Translators: keep "by self write" and "to *" unchanged. These are part
#. of the slapd configuration and are not translatable.
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"In the case of slapd access rules that begin with \"to *\", it is "
"recommended to remove any instances of \"by self write\", so that users are "
"only able to modify specifically allowed attributes."
msgstr ""
"slapd-ren \"to *\"-rekin hasten diren atzipen arauen kasuan, \"by self write"
"\"-ren instantziak kentzea gomendatzen da. Horrela, erabiltzaileek bereziki "
"baimendutako atributuak soilik alda ditzakete."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid "See /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz for more details."
msgstr "Irakurri /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz xehetasun gehiagorako."

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:17001
msgid "abort installation"
msgstr "utzi bertan behera instalazioa"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:17001
msgid "continue regardless"
msgstr "jarraitu dena den"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:17002
msgid "Manual ppolicy schema update recommended"
msgstr "ppolicy eskema eskuz eguneratzea gomendatzen da"

#. Type: select
#. Description
#. "ppolicy", "pwdMaxRecordedFailure", and "cn=config" are not translatable.
#: ../slapd.templates:17002
msgid ""
"The new version of the Password Policy (ppolicy) overlay requires the schema "
"to define the pwdMaxRecordedFailure attribute type, which is not present in "
"the schema currently in use. It is recommended to abort the upgrade now, and "
"to update the ppolicy schema before upgrading slapd. If replication is in "
"use, the schema update should be applied on every server before continuing "
"with the upgrade."
msgstr ""
"Pasahitzen politikaren (Password Policy, ppolicy) gainjarpenaren bertsio "
"berriak "
"eskema behar du, erabiltzen ari den uneko eskeman aurkitzen ez den "
"\"pwdMaxRecordedFailure\" atributu mota definitzeko. Bertsio-berritzea "
"oraintxe "
"bertan behera botatzea gomendatzen da, eta \"ppolicy\" eskema eguneratu "
"slapd bertsio-berritu aurretik. Erreplikazioa erabiltzen ari bada, eskemaren "
"eguneraketa zerbitzari bakoitzean aplikatu beharko litzateke "
"bertsio-berritzearekin "
"jarraitu aurretik."

#. Type: select
#. Description
#. This paragraph is followed by the path to the generated file (not
#. translatable). The sentence continues in the following paragraph.
#: ../slapd.templates:17002
msgid ""
"An LDIF file has been generated with the changes required for the upgrade:"
msgstr ""
"LDIF fitxategia sortu da bertsio-berritzeak eskatzen dituen aldaketekin:"

#. Type: select
#. Description
#. This paragraph continues the sentence started in the previous
#. paragraph. It is followed by a command line.
#: ../slapd.templates:17002
msgid ""
"so if slapd is using the default access control rules, these changes can be "
"applied (after starting slapd) by using the command:"
msgstr ""
"'slapd'-ek sarbidetzaren kontrolaren arau lehenetsiak erabiltzen baditu, "
"aldaketa hauek aplikatzeko (slapd abiarazi ostean) erabili komando hau:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:17002
msgid ""
"If instead you choose to continue the installation, the new attribute type "
"will be added automatically, but the change will not be acted on by slapd "
"overlays, and replication with other servers may be affected."
msgstr ""
"Horren ordez, instalazioarekin aurrera jarraitzea erabakitzen baduzu, "
"atributu mota "
"berria automatikoki gehituko da, baina aldaketak ez du eraginik izango "
"slapd-ren "
"gainjarpenetan, eta beste zerbitzariekin erreplikazioek eragina jasan "
"dezakete."

#~ msgid "Allow LDAPv2 protocol?"
#~ msgstr "Onartu LDAPv2 protokoloa?"

#~ msgid ""
#~ "The obsolete LDAPv2 protocol is disabled by default in slapd. Programs "
#~ "and users should upgrade to LDAPv3.  If you have old programs which can't "
#~ "use LDAPv3, you should select this option and 'allow bind_v2' will be "
#~ "added to your slapd.conf file."
#~ msgstr ""
#~ "Lehenespenez slapd-en LDAPv2 protokolo zaharkitua desgaituta dago. "
#~ "Programa eta erabiltzaileak LDAPv3-ra migratu beharko lirateke. Hautatu "
#~ "aukera hau baldin eta LDAPv3 erabili ezin duten programa zaharrak "
#~ "badituzu, eta slapd.conf fitxategiari 'allow bind_v2' gehituko zaio."

Reply to: