[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

openldap 2.4.44+dfsg-4: Please update debconf PO translation for the package openldapHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for 
openldap. The English template has been updated with one new message. I 
would be grateful if you could take the time and update it. Please send 
the updated file to me, or submit it as a wishlist bug against openldap.

Thanks in advance,

Ryan

# Basque translation for openldap_2.4.40-2_eu.po
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2008.
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>, 2010, 2014.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openldap_2.4.40-2_eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: openldap@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-10 05:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-10-28 10:15+0100\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>\n"
"Language-Team: Basque <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
"Language: eu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid "Omit OpenLDAP server configuration?"
msgstr "Ez konfiguratu OpenLDAP zerbitzaria?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:1001
msgid ""
"If you enable this option, no initial configuration or database will be "
"created for you."
msgstr ""
"Aukera hau gaitzen baduzu, ez da hasierako konfigurazio edo datu-baserik "
"sortuko."

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "always"
msgstr "beti"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "when needed"
msgstr "beharrezkoa denean"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:2001
msgid "never"
msgstr "inoiz ere ez"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid "Dump databases to file on upgrade:"
msgstr "Irauli datu-baseak fitxategi batetara bertsio-berritzean:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Before upgrading to a new version of the OpenLDAP server, the data from your "
"LDAP directories can be dumped into plain text files in the standard LDAP "
"Data Interchange Format."
msgstr ""
"OpenLDAP zerbitzariaren bertsio berri batetara bertsio-berritu aurretik, "
"zure LDAP direktorioak testu lau fitxategietara irauliko dira LDAPen datuen "
"elkartrukatzeko formatu estandarra erabiliz."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:2002
msgid ""
"Selecting \"always\" will cause the databases to be dumped unconditionally "
"before an upgrade. Selecting \"when needed\" will only dump the database if "
"the new version is incompatible with the old database format and it needs to "
"be reimported. If you select \"never\", no dump will be done."
msgstr ""
"\"Beti\" hautatzean, datu-baseak baldintzarik gabe irauliko dira bertsio-"
"berritze baten aurretik. \"Beharrezkoa denean\" hautatuz, bertsio berria "
"datu-base zaharraren formatuarekin bateragarria ez denean eta berriro "
"inportatu behar denean bakarrik irauliko da datu-basea. \"Inoiz ere ez\" "
"hautatzen baduzu, inoiz ez da datu-basea irauliko."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid "Directory to use for dumped databases:"
msgstr "Datu-baseak iraultzean erabiliko den direktorioa:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:3001
msgid ""
"Please specify the directory where the LDAP databases will be exported. In "
"this directory, several LDIF files will be created which correspond to the "
"search bases located on the server. Make sure you have enough free space on "
"the partition where the directory is located. The first occurrence of the "
"string \"VERSION\" is replaced with the server version you are upgrading "
"from."
msgstr ""
"Zehaztu LDAP esportatzeko erabiliko den direktorioa. Direktorio honetan "
"zerbitzariko datu-base ezberdinei dagozkien LDIF fitxategiak sortuko dira. "
"Ziurtatu zaitez direktorioaren partizioan behar duzun bezainbeste leku libre "
"duzula. \"VERSION\" katearen lehenengo agerpena zerbitzariaren jatorrizko "
"bertsio zenbakiagatik ordeztuko da."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid "Move old database?"
msgstr "Aldatu datu-base zaharra lekuz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid ""
"There are still files in /var/lib/ldap which will probably break the "
"configuration process. If you enable this option, the maintainer scripts "
"will move the old database files out of the way before creating a new "
"database."
msgstr ""
"Konfigurazioko prozesua apur dezaketen fitxategiak daude oraindik /var/lib/"
"ldap direktorioan. Aukera hau gaitzen baduzu mantentzailearen script-ek datu-"
"base zaharreko fitxategiak hortik kenduko ditu datu-base berria sortu "
"aurretik."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid "Retry configuration?"
msgstr "Berriz saiatu konfigurazioa egiten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid ""
"The configuration you entered is invalid. Make sure that the DNS domain name "
"is syntactically valid, the field for the organization is not left empty and "
"the admin passwords match. If you decide not to retry the configuration the "
"LDAP server will not be set up. Run 'dpkg-reconfigure slapd' if you want to "
"retry later."
msgstr ""
"Zuk sartutako konfigurazioa baliogabea da. Ziurtatu DNSaren domeinu-izena "
"sintaktikoki zuzena dela, erakundeari dagokion eremua ezin da hutsik egon "
"eta LDAPeko administratzailearen pasahitzak berdinak izan behar dira. "
"Konfigurazioa ez berregitea hautatzen baduzu, LDAP zerbitzaria ez da "
"konfiguratuko. Beranduago konfigurazioa egin nahi izanez gero, exekutatu "
"'dpkg-reconfigure slapd'."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid "DNS domain name:"
msgstr "DNSaren domeinu-izena:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid ""
"The DNS domain name is used to construct the base DN of the LDAP directory. "
"For example, 'foo.example.org' will create the directory with 'dc=foo, "
"dc=example, dc=org' as base DN."
msgstr ""
"DNSaren domeinu-izena LDAP direktorioaren DN oinarria eraikitzeko erabiliko "
"da. Adibidez, 'proba.adibide.org' erabiliz DN oinarri gisa 'dc=proba, "
"dc=example, dc=org' edukiarekin sortuko du direktorioa."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid "Organization name:"
msgstr "Erakundearen izena:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid ""
"Please enter the name of the organization to use in the base DN of your LDAP "
"directory."
msgstr ""
"Idatzi LDAP direktorioko DN oinarrian erabiliko den erakundearen izena."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Administratzailearen pasahitza:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Please enter the password for the admin entry in your LDAP directory."
msgstr "Idatzi LDAP direktorioko administratzailearen sarrerarako pasahitza."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid "Confirm password:"
msgstr "Berretsi pasahitza:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid ""
"Please enter the admin password for your LDAP directory again to verify that "
"you have typed it correctly."
msgstr ""
"Idatzi LDAP direktorioko administratzailearen sarrerarako pasahitza berriro "
"ondo idatzi duzula ziurtatzeko."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Pasahitzak ez dira berdinak"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "Idatzitako bi pasahitzak ez dira berdinak. Saiatu berriro."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:11001
msgid "Do you want the database to be removed when slapd is purged?"
msgstr "Slapd kentzen bada, datu-basea ere ezabatzea nahi duzu?"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "slapcat failure during upgrade"
msgstr "slapcat-ek huts egin du bertsio-berritzean"

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "An error occurred while upgrading the LDAP directory."
msgstr "Errorea gertatu da LDAP direktorioa bertsio-berritzean."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"The 'slapcat' program failed while extracting the LDAP directory. This may "
"be caused by an incorrect configuration file (for example, missing "
"'moduleload' lines to support the backend database)."
msgstr ""
"'slapcat' programak huts egin du LDAP direktorioa erauztean. Konfigurazioko "
"fitxategia oker egoteagatik gerta daiteke (adibidez, datu-basearen motorra "
"onartzeko 'moduleload' lerroak falta badira)."

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (non translatable) paragraph
#. containing a command line
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"This failure will cause 'slapadd' to fail later as well. The old database "
"files will be moved to /var/backups. If you want to try this upgrade again, "
"you should move the old database files back into place, fix whatever caused "
"slapcat to fail, and run:"
msgstr ""
"Hutsegite honek 'slapdd'-ek lehenago edo beranduago hutsegitea eragingo du. "
"Datu-base zaharra /var/backups karpetara eramango da. Bertsio-berritze hau "
"berriro saiatzea nahi izanez gero, datu-base zaharreko fitxategiak aurreko "
"kokalekura eraman beharko dituzu. Konpondu slapcat-en hutsegitea eragin "
"duena eta exekutatu honako komandoa:"

#. Type: error
#. Description
#. Translators: keep "${location}" unchanged. This is a variable that
#. will be replaced by a directory name at execution
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"Then move the database files back to a backup area and then try running "
"slapadd from ${location}."
msgstr ""
"Ondoren, eraman datu-basearen fitxategiak babeskopiako kokaleku batera, eta "
"saiatu slapadd ${location}(e)tik exekutatzen."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "Database backend to use:"
msgstr "Datu-basearen motorra:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"HDB and BDB use similar storage formats, but HDB adds support for subtree "
"renames. Both support the same configuration options."
msgstr ""
"HDB eta BDB motorrek antzeko biltegiratze formatuak erabiltzen dituzte, "
"baina HDB-ek azpizuhaitzak berrizendatzeko euskarria dauka. Biek "
"konfigurazioko aukera berdinak onartzen dituzte."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"The MDB backend is recommended. MDB uses a new storage format and requires "
"less configuration than BDB or HDB."
msgstr ""
"MDB motorra gomendatzen da. MDB-ek biltegiratze formatu berri bat erabiltzen "
"du, eta BDB edo HDB baino konfigurazio gutxiago eskatzen du."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"In any case, you should review the resulting database configuration for your "
"needs. See /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz for more details."
msgstr ""
"Edozein kasutan, sortutako datu-basearen konfigurazioa gainbegiratu beharko "
"zenuke zure beharrei erantzuten diela ziurtatzeko. Irakurri /usr/share/doc/"
"slapd/README.Debian.gz xehetasun gehiagorako."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid "Potentially unsafe slapd access control configuration"
msgstr "Potentzialki ez-segurua den slapd atzitzeko kontrolaren konfigurazioa"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"One or more of the configured databases has an access control rule that "
"allows users to modify most of their own attributes. This may be unsafe, "
"depending on how the database is used."
msgstr ""
"Konfiguratutako datu-base batek (edo gehiagok) erabiltzaileek beraien "
"atributu gehienak aldatzeko baimentzen duen atzipeneko kontrol-arau bat du. "
"Hau ez-segurua izan daiteke, datu-basea nola erabiltzen den arabera."

#. Type: note
#. Description
#. Translators: keep "by self write" and "to *" unchanged. These are part
#. of the slapd configuration and are not translatable.
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"In the case of slapd access rules that begin with \"to *\", it is "
"recommended to remove any instances of \"by self write\", so that users are "
"only able to modify specifically allowed attributes."
msgstr ""
"slapd-ren \"to *\"-rekin hasten diren atzipen arauen kasuan, \"by self write"
"\"-ren instantziak kentzea gomendatzen da. Horrela, erabiltzaileek bereziki "
"baimendutako atributuak soilik alda ditzakete."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid "See /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz for more details."
msgstr "Irakurri /usr/share/doc/slapd/README.Debian.gz xehetasun gehiagorako."

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:17001
msgid "abort installation"
msgstr ""

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:17001
msgid "continue regardless"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:17002
msgid "Manual ppolicy schema update recommended"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#. "ppolicy", "pwdMaxRecordedFailure", and "cn=config" are not translatable.
#: ../slapd.templates:17002
msgid ""
"The new version of the Password Policy (ppolicy) overlay requires the schema "
"to define the pwdMaxRecordedFailure attribute type, which is not present in "
"the schema currently in use. It is recommended to abort the upgrade now, and "
"to update the ppolicy schema before upgrading slapd. If replication is in "
"use, the schema update should be applied on every server before continuing "
"with the upgrade."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#. This paragraph is followed by the path to the generated file (not
#. translatable). The sentence continues in the following paragraph.
#: ../slapd.templates:17002
msgid ""
"An LDIF file has been generated with the changes required for the upgrade:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#. This paragraph continues the sentence started in the previous
#. paragraph. It is followed by a command line.
#: ../slapd.templates:17002
msgid ""
"so if slapd is using the default access control rules, these changes can be "
"applied (after starting slapd) by using the command:"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:17002
msgid ""
"If instead you choose to continue the installation, the new attribute type "
"will be added automatically, but the change will not be acted on by slapd "
"overlays, and replication with other servers may be affected."
msgstr ""

#~ msgid "Allow LDAPv2 protocol?"
#~ msgstr "Onartu LDAPv2 protokoloa?"

#~ msgid ""
#~ "The obsolete LDAPv2 protocol is disabled by default in slapd. Programs "
#~ "and users should upgrade to LDAPv3.  If you have old programs which can't "
#~ "use LDAPv3, you should select this option and 'allow bind_v2' will be "
#~ "added to your slapd.conf file."
#~ msgstr ""
#~ "Lehenespenez slapd-en LDAPv2 protokolo zaharkitua desgaituta dago. "
#~ "Programa eta erabiltzaileak LDAPv3-ra migratu beharko lirateke. Hautatu "
#~ "aukera hau baldin eta LDAPv3 erabili ezin duten programa zaharrak "
#~ "badituzu, eta slapd.conf fitxategiari 'allow bind_v2' gehituko zaio."

Reply to: