[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#850045: [l10n:eu] debian-edu-install 1.908: updated Basque translationPackage: debian-edu-install
Version: 1.908
X-Debbugs-CC: debian-l10n-basque@lists.debian.org
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Attached Basque translation. Please, could you add it for us?

Thanks and best regards,

Dooteo
	
# Basque translation for debian-edu-install
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2008.
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>, 2010, 2016, 2017.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-edu-install 1.902\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-install@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-30 09:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-03 15:25+0100\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>\n"
"Language-Team: Basque <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
"Language: eu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:1001
msgid "Choose Debian Edu profile"
msgstr "Aukeratu Debian Edu profila"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, LTSP-Server, Standalone, Minimal
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Main Server"
msgstr "Zerbitzari nagusia"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, LTSP-Server, Standalone, Minimal
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Workstation"
msgstr "Lanpostua"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, LTSP-Server, Standalone, Minimal
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Roaming Workstation"
msgstr "Lanpostu ibiltaria"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, LTSP-Server, Standalone, Minimal
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "LTSP Server"
msgstr "LTSP zerbitzaria"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, LTSP-Server, Standalone, Minimal
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Standalone"
msgstr "Bakarkakoa"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Roaming-Workstation, LTSP-Server, Standalone, Minimal
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
msgid "Minimal"
msgstr "Gutxienekoa"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid "Profile(s) to apply to this machine:"
msgstr "Profilak ordenagailu honi aplikatzeko:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid "Profiles determine how the machine can be used out-of-the-box:"
msgstr ""
"Ordenagailuan aldaketarik egin gabe nola funtzionatuko duen zehazten dute "
"profilek:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid ""
" - Main Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
"        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
"        should only be one such server on a Debian Edu\n"
"        network.\n"
" - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
" - Roaming Workstation: for single user machines on the Debian Edu\n"
"        network which some times travel outside the network.\n"
" - LTSP Server:\n"
"        includes 'Workstation' and requires two network\n"
"        cards.\n"
" - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
"        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
"        profiles.\n"
" - Minimal:   fully integrated into the Debian Edu network but\n"
"        contains only a basic system without any GUI."
msgstr ""
" - Zerbitzari nagusia: Debian Edu zerbitzariarentzat erreserbaturik. Ez du\n"
"        interfaze grafikorik. Zerbitzari bat bakarrik egon behar\n"
"        da Debian Edu-ren sare bakoitzean.\n"
" - Lanpostua: Debian Edu sareko makina arruntentzat.\n"
" - Lanpostu ibiltaria: Debian Edu sareko erabiltzaile bakarreko \n"
"        makinentzako, batzuetan saretik kanpo bidaiatzen\n"
"        dutenak.\n"
" - LTSP Server:\n"
"        'Lanpostua' barneratzen du eta bi sare txartel behar\n"
"        ditu.\n"
" - Bakarkakoa: Debian Edu saretik at erabiltzeko makinentzat. Interfaze\n"
"        grafikoa barneratzen du eta beste profilekin gatazka dauka\n"
" - Gutxienekoa: Debian Edu sarean guztiz barneratua baina\n"
"        oinarrizko sistema bakarrik du eta ez du\n"
"        interfaze grafikorik."

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Standalone profile cannot be used with other profiles"
msgstr "Bakarkako profila ezin da beste profilekin batera erabili"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid ""
"The Standalone profile cannot be installed together with any other profile "
"on the same machine. Please either only choose Standalone or any other "
"combination excluding Standalone."
msgstr ""
"Bakarkako profila ezin da beste profilekin batera erabili ordenagailu "
"berdinean. Hautatu bakarkako profila edo beste edozein nahasketa baina "
"bakarkakoa kenduta."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid "Standalone installation is partly manual"
msgstr "Bakarkakoaren instalazioaren urrats batzuk eskuz egin behar dira"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid ""
"The Standalone install is currently not as automatic as the other profiles, "
"to make it easier to do manual partitioning. You are now sent to the "
"debian-installer main menu. Select \"Change debconf priority\", and choose "
"priority \"high\" to enable the automatic installation again."
msgstr ""
"Beste profiletan gertatzen denaren alderantziz, bakarkakoaren instalazioa "
"oraingoz ez da automatikoa, eskuzko partizioak egitea errazteko. Orain "
"debian-en instalatzailearen menu nagusira bidaliko zaizu. Hautatu \"Aldatu "
"debconf lehentasuna\" eta aukeratu lehentasun \"altua\" instalazio "
"automatikoa berriz gaitzeko."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:6001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
msgid "Really use the automatic partitioning tool?"
msgstr "Benetan partizio automatikoaren tresna erabili?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
msgid ""
"This will destroy the partition table on all disks in the machine. REPEAT: "
"THIS WILL WIPE CLEAN ALL HARD DISKS IN THE MACHINE! If you have important "
"data that are not backed up, you may want to stop now in order to do a "
"backup. In that case, you'll have to restart the installation later."
msgstr ""
"Honek diskoaren partizio taula ezabatuko du. KONTUZ: HONEK ORDENAGAILUKO "
"DISKO GOGORREKO INFORMAZIO GUZTIA EZABATUKO DU! Gorde gabeko datu "
"garrantzitsuak edukiz gero, hauxe da unea gelditu eta babeskopiak "
"egiteko. Honetarako ordenagailua berrabiarazi beharko duzu eta ondoren "
"instalazioa berriro hasi."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid "Participate in the package usage survey?"
msgstr "Paketeen erabilpen galdeketan parte hartzea nahi duzu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"The system may anonymously supply the distribution developers with "
"statistics about the most used packages on this system. This information "
"influences decisions such as which packages should go on the first "
"distribution CD."
msgstr ""
"Sistema honek anonimoki garatzaileei posta elektronikoz sistema honetan "
"gehien erabiltzen diren paketeen estatistikak bidaliko dizkie. Informazio "
"honek erabakiak hartzen lagunduko du, banaketako aurreneko CDak edukiko "
"dituen paketeen zerrenda osatzen adibidez."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"If you choose to participate, the automatic submission script will run once "
"every week, sending statistics to the distribution developers. The collected "
"statistics can be viewed on http://popcon.debian.org/.";
msgstr ""
"Parte hartzea hautatu baduzu, astean behin bidalketa automatikoa lantzen "
"duen script-a exekutatuko da, garatzaileei estatistikak bidaliz. Jasotako "
"estatistikak hemen ikus daitezke: http://popcon.debian.org/";

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
msgid ""
"This choice can be later modified by running \"dpkg-reconfigure "
"popularity-contest\"."
msgstr ""
"Nahi duzunean erabakiz alda dezakezu, honakoa exekutatuz: \"dpkg-reconfigure "
"popularity-contest\"."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu main server menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "Debian Edu Main Server"
msgstr "Debian Edu zerbitzari nagusia"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu ltsp server menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:11001
msgid "Debian Edu LTSP Server"
msgstr "Debian Edu LTSP zerbitzaria"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu workstation menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:12001
msgid "Debian Edu Workstation"
msgstr "Debian Edu lanpostua"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu combo main+ltsp menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:13001
msgid "Debian Edu Main Server and LTSP Server"
msgstr "Debian Edu zerbitzari nagusia eta LTSP zerbitzaria"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu combo main+ws menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:14001
msgid "Debian Edu Main Server and Workstation"
msgstr "Debian Edu zerbitzari nagusia eta lanpostua"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu minimal menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:15001
msgid "Debian Edu Minimal"
msgstr "Debian Edu gutxienekoa"

#. Type: title
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:16001
msgid "Debian Edu package installation failed"
msgstr "Debian Edu paketearen instalazioak huts egin du"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:17001
msgid "Installation of required packages failed"
msgstr "Huts egin du beharrezkoa den paketea instalatzean"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:17001
msgid ""
"Some required packages failed to install. The packages were "
"${PACKAGES}. Check /var/log/syslog if there is some information why this "
"happened. The installed system is not going to work properly, so the "
"installation was aborted and the system will be rebooted now."
msgstr ""
"Beharrezkoak diren pakete batzuen instalazioak huts egin du. Paketeak "
"honakoak ziren: ${PACKAGES}. Begiratu /var/log/syslog zergatiaren berri "
"buruz zerbait jakiteko. Instalatutako sistemak ez duenez behar bezala "
"funtzionatuko, instalazioa abortatu egin da eta sistema berrabiaraziko da "
"orain."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid "Available disk space is too small. Abort the installation?"
msgstr "Diskoko leku erabilgarria txikiegia da. Abortatu instalazioa?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid ""
"The available disk space is too small for the selected profiles. Please "
"choose whether you want to abort the installation or continue without "
"setting up the recommended partitioning setup"
msgstr ""
"Diskoan erabilgarri dagoen lekua txikiegia da hautatutako "
"profilentzako. Instalazioa abortatzea aukera dezakezu, edo, bestela, "
"jarraitu gomendatutako partizio-konfigurazioa ezarri gabe."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid ""
"If you choose to continue, one single partition will be used for all system "
"files _and_ user files. Note that this can cause stability problems after a "
"while."
msgstr ""
"Jarraitzea aukeratzen baduzu, partizio bakar bat erabiliko da sistemaren eta "
"erabiltzaileen fitxategiak gordetzeko. Jakin ezazu honek denbora baten "
"ostean egonkortasun arloko arazoak eragin ditzakeela."

#. Type: text
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:19001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:20001
msgid "Missing required network connectivity"
msgstr "Beharrezkoa den sarearen konektibitatea falta da"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:20001
msgid ""
"To install Debian Edu using PXE and NETINST CD, network connectivity is "
"required. It is currently missing, so this installation can not continue "
"and will be aborted."
msgstr ""
"Sareko konexioa behar da PXE eta sareko instalazioaren (NETINST) CDa "
"erabiliz Debian Edu instalatzeko. Unean konexioa falta denez, ezin izango da "
"instalazioarekin jarraitu, eta bertan behera botako da."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-install-udeb.templates:1001
msgid "Install Debian Edu profile (enforce menu order)"
msgstr "Instalatu Debian Edu profila (derrigortu menuaren ordena)"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Some errors were found during installation"
msgstr "Zenbait errore aurkitu dira instalazioan"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "${ERRORS}"
msgstr "${ERRORS}"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Consider reporting them to the Debian Edu developers."
msgstr "Pentsatu errore horien berri emateaz Debian Edu-ko garatzaileei."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:2001
msgid "No errors were found during installation"
msgstr "Ez da errorerik aurkitu instalazioan"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:2001
msgid ""
"This is shown for the development version to make it clear that the "
"installation was successful."
msgstr ""
"Hau garapeneko bertsioa bistaratzen da instalazioa ongi burutu dela argi eta "
"garbi azaltzeko."

#~ msgid ""
#~ " - Main Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
#~ "        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
#~ "        should only be one such server on a Debian Edu\n"
#~ "        network.\n"
#~ " - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
#~ " - Roaming Workstation: for single user machines on the Debian Edu\n"
#~ "        network which some times travel outside the network.\n"
#~ " - Thin Client Server:\n"
#~ "        includes 'Workstation' and requires two network\n"
#~ "        cards.\n"
#~ " - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
#~ "        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
#~ "        profiles."
#~ msgstr ""
#~ " - Zerbitzari nagusia: Debian Edu zerbitzariarentzat gordeta. Ez du\n"
#~ "        interfaze grafikorik. Zerbitzari bat bakarrik egon behar\n"
#~ "        da Debian Edu-ren sare bakoitzean.\n"
#~ " - Lanpostua: Debian Edu sareko makina arruntentzat.\n"
#~ " - Lanpostu ibiltaria: Debian Edu sareko erabiltzaile bakarreko "
#~ "makinentzako,\n"
#~ "        batzuetan saretik kanpo bidaiatzen dutenak.\n"
#~ " - Bezero arinentzako zerbitzaria:\n"
#~ "        lanpostua barneratzen du eta bi sare txartel behar\n"
#~ "        ditu.\n"
#~ " - Bakarkakoa: Debian Edu saretik at erabiltzeko makinentzat. Interfaze\n"
#~ "        grafikoa barneratzen du eta beste profilekin elkarjotzen\n"
#~ "        du."

Reply to: