[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#629411: [l10n:eu] resolvconf 1.56: updated Basque translationPackage: resolvconf
Version: 1.56
X-Debbugs-CC: debian-l10n-basque@lists.debian.org
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Attached Basque translation. Please, could you add it for us?

Thanks and best regards,

Dooteo

# translation of resolvconf_1.56_eu.po to Basque
# Basque translation of resolvconf debconf templates
# Copyright (C) 2009 Piarres Beobide EGaña <pi@beobide.net>
#               2011 Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>
# This file is distributed under the same license as the resolvconf package.
#
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: resolvconf_1.56_eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: resolvconf@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-05-31 20:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-06-06 15:34+0200\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>\n"
"Language-Team: Basque <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
"Language: eu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Prepare /etc/resolv.conf for dynamic updates?"
msgstr "Prestatu /etc/resolv.conf eguneraketa dinamikoentzat?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"The resolvconf package contains the infrastructure required for dynamic "
"updating of the resolver configuration file. Part of the necessary "
"infrastructure is a symbolic link from /etc/resolv.conf to /etc/resolvconf/"
"run/resolv.conf. If you choose this option then this link will be created; "
"the existing /etc/resolv.conf file will be preserved as /etc/resolvconf/"
"resolv.conf.d/original, and will be restored if this package is removed."
msgstr ""
"Resolvconf paketeak ebazlearen konfigurazioko fitxategia automatikoki "
"eguneratzeko beharrezkoa den azpiegitura du. Beharrezko azpiegitura horren "
"zati bat /etc/resolv.conf fitxategiaren /etc/resolvconf/run/resolv.conf "
"arteko esteka sinboliko bat da. Aukera hau hautatzean, esteka hori sortuko "
"da; aurretik dagoen /etc/resolv.conf fitxategia /etc/resolvconf/resolv.conf."
"d/original izenarekin gordeko da, eta berriz leheneratuko da paketea "
"kentzean."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Declining this option will prevent future installations from recreating the "
"symbolic link and therefore the resolver configuration file will not be "
"dynamically updated. Dynamic updating can then be activated following "
"instructions in the README file."
msgstr ""
"Aukera hau baztertzeak hurrengo instalazioetan esteka sortzea desgaituko du, "
"eta ondorioz, ebazlearen konfigurazioko fitxategia ez da dinamikoki "
"eguneratuko. Eguneraketa dinamikoa README fitxategiko argibideak jarraituz "
"gaitu daiteke."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"The presence of resolvconf can affect the behavior of other programs, so it "
"should not be left installed if unconfigured."
msgstr ""
"Resolvconf egoteak beste programa batzuen portamoldea aldatu dezake, beraz "
"ez litzateke konfiguratu gabe instalaturik utzi beharko."

#. Type: note
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001 ../templates:4001
msgid "Reboot recommended"
msgstr "Berrabiaraztea gomendatzen da"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Suppliers of name server information such as local caching name servers and "
"interface configurers are expected to supply name server information to the "
"resolvconf program. However, although installation of the resolvconf package "
"triggers them to supply their information, some of them fail to do so."
msgstr ""
"Izen-zerbitzarien informazioaren hornitzaileak, hala nola cache lokaleko "
"izen-zerbitzariak eta konfiguratzaileen interfazeak, espero dira izen-"
"zerbitzarien informazioa resolvconf programari emateko. Hala ere, nahiz eta "
"resolvconf paketearen instalazioak haiek abiarazi beraien informazioa "
"emateko, haietariko batzuk huts egin dezakete."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"This bug would lead to loss of valid name server information on installation "
"of the resolvconf package if the following workaround were not adopted: "
"resolvconf includes the full contents of the pre-installation /etc/resolv."
"conf in its database until reboot. This has the drawback that name server "
"information is retained even if the associated interface is later "
"deconfigured. (This incorrect behavior is judged to be less harmful than the "
"alternative of losing valid information.)"
msgstr ""
"Akats honek resolvconf paketearen instalazioko baliozko izen-zerbitzariaren "
"informazioa galtzea eragin dezake honako konponbidea ez bada lantzen: "
"resolvconf-ek aurre-instalazioko /etc/resolv.conf fitxategiaren eduki osoa "
"edukitzen du bere datu-basean berrabiarazi arte. Honek badu bere eragozpena, "
"izen-zerbitzariaren informazioa mantenduko baita nahiz eta esleitutako "
"interfazea beranduago deskonfiguratua izan. Portaera desegoki honek baliozko "
"informazioa galtzea baino kalte gutxiago sortzen duela suposatzen da."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Until the bug in question is fixed and the workaround removed, the only way "
"to ensure that resolvconf has fully correct name server information after "
"the resolvconf package has been installed on a running system is to reboot "
"the system."
msgstr ""
"Akats hori konpondu eta konponbidea kendu arte, resolvconf-k baliozko izen-"
"zerbitzariaren informazio osoa duela ziurtatzeko era bakarra resolvconf "
"paketea instalatu ondoren exekutatzen ari den sistema batean sistema "
"berrabiaraztea da."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"The removal of the resolvconf package may have resulted in some information "
"about name servers becoming unavailable. To correct this problem it is "
"recommended that the system be rebooted."
msgstr ""
"resolvconf paketea kentzeak izen-zerbitzariei buruzko informazio batzuk "
"eskuragarri ez egotea eragin dezake. Arazo hau konpontzeko, "
"sistema berrabiaraztea gomendatzen da."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Append original file to dynamic file?"
msgstr "Erantsi jatorrizko fitxategia fitxategi dinamikora?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"If the original static resolver configuration file (/etc/resolv.conf) "
"contains name server addresses, those addresses should be listed on \"dns-"
"nameservers\" lines in /etc/network/interfaces. For more information, please "
"consult the resolvconf(8) man page and the README file."
msgstr ""
"Jatorrizko ebazpen 'finko' konfigurazio fitxategiak (etc/resolv.conf) izen-"
"zerbitzariak baditu, helbide horiek /etc/network/interfaces fitxategiko "
"\"dns-nameservers\" lerroetan gehitu beharko dira. Argibide gehiagorako "
"irakurri itzazu resolvconf(8) manual orrialdea eta README fitxategia."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Until /etc/network/interfaces has been edited and the affected interfaces "
"brought down and up again, the name server addresses will not be included in "
"the dynamically generated resolver configuration file."
msgstr ""
"Behin /etc/network/interfaces editatua izan denean eta dagozkion interfazeak "
"desgaitu eta gaitu arte izen-zerbitzari helbideak ez dira gehituko "
"dinamikoki sortutako ebazte konfigurazio fitxategian."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"If you choose this option, a temporary workaround will be put in place: a "
"symbolic link will be created (if it does not already exist) from /etc/"
"resolvconf/resolv.conf.d/tail to /etc/resolvconf/resolv.conf.d/original. "
"This will cause the whole of that original resolver configuration file to be "
"appended to the dynamically generated file."
msgstr ""
"Aukera hau hautatzen baduzu aldiroko portamolde bat erabiliko da, lotura "
"sinboliko bat sortuko da (dagoeneko ez badago) /etc/resolvconf/resolv.conf.d/"
"tail eta /etc/resolvconf/resolv.conf.d/original artean. Honela jatorrizko "
"ebazte konfigurazio fitxategia dinamikoki sortutakoari erantsiko zaio."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"After the required \"dns-nameservers\" lines have been added to /etc/network/"
"interfaces, the /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail link should be replaced "
"by one to /dev/null."
msgstr ""
"Behin beharrezko \"dns-nameservers\" lerroak /etc/network/interfaces "
"fitxategira gehitu direnean, /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail lotura /dev/"
"null-erako batez ordeztu beharko zen."


Reply to: