[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#570217: [l10n:eu] debian-edu-install 1.507~svn62731: updated Basque translationPackage: debian-edu-install 
Version: 1.507~svn62731
X-Debbugs-CC: pi@beobide.net, debian-l10n-basque@lists.debian.org
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Attached Basque translation. Please, could you add it for us?

Thanks and best regards,

Dooteo
# translation of debian-edu-install_1.507_svn62731_eu.po to Basque
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2008.
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-edu-install_1.507_svn62731_eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-install@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-01-19 09:35+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-02-17 12:56+0100\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@euskalgnu.org>\n"
"Language-Team: Basque <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: eu\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:1001
msgid "Choose Debian Edu profile"
msgstr "Aukeratu Debian Edu profila"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Main-Server"
msgstr "Zerbitzari nagusia"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Workstation"
msgstr "Lanpostua"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Thin-Client-Server"
msgstr "Bezero arinenetzako zerbitzaria"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Standalone"
msgstr "Bakarkakoa"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
msgid "Profile(s) to apply to this machine:"
msgstr "Profilak ordenagailu honi aplikatzeko:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
msgid "Profiles determine how the machine can be used out-of-the-box:"
msgstr "Ordenagailuan aldaketarik egin gabe nola funtzionatuko duen zehazten dute profilek:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid ""
" - Main-Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
"        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
"        should only be one such server on a Debian Edu\n"
"        network.\n"
" - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
" - Thin-Client-Server:\n"
"        includes 'Workstation' and requires two network\n"
"        cards.\n"
" - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
"        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
"        profiles."
msgstr ""
" - Zerbitzari nagusia: Debian Edu zerbitzariarentzat gordeta. Ez du\n"
"        interfaze grafikorik. Zerbitzari bat bakarrik egon behar\n"
"        da DebianEdu sare bakoitzean.\n"
" - Lanpostua: Debian Edu sareko makina arruntentzat.\n"
" - Bezero-arinentzako zerbitzaria:\n"
"        lanpostua barneratzen du eta bi sare txartel behar\n"
"        ditu.\n"
" - Bakarkakoa: Debian Edu saretik at erabiltzeko makinentzat. Interfaze\n"
"        grafikoa barneratzen du eta beste profilekin elkarjotzen\n"
"        du."

#. Type: multiselect
#. Choices
#. __Choices: Main-Server, Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Minimal, Sugar
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Minimal"
msgstr "Gutxienekoa"

#. Type: multiselect
#. Description
#. # Translators, do not translate "Sugar"
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
msgid ""
" - Main-Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
"        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
"        should only be one such server on a Debian Edu\n"
"        network.\n"
" - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
" - Thin-Client-Server:\n"
"        includes 'Workstation' and requires two network\n"
"        cards.\n"
" - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
"        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
"        profiles.\n"
" - Minimal:   fully integrated into the Debian Edu network but\n"
"        contains only a basic system without any GUI."
msgstr ""
" - Zerbitzari nagusia: Debian Edu zerbitzariarentzat erreserbaturik. Ez du\n"
"        interfaze grafikorik. Zerbitzari bat bakarrik egon behar\n"
"        da DebianEdu sare bakoitzean.\n"
" - Lanpostua: Debian Edu sareko makina arruntentzat.\n"
" - Bezero-arin-zerbitzaria:\n"
"lanpostua barneratzen du eta bi sare txartel behar\n"
"        ditu.\n"
" - Bakarkakoa: Debian Edu saretik at erabiltzeko makinentzat. Interfaze\n"
"        grafikoa barneratzen du eta beste profilekin elkarjotzen\n"
"        du.\n"
" - Gutxienekoa: Debian Edu sarean guztiz barneratua baina oinarrizko sistema\n"
"        bakarrik du eta ez du interfaze grafikorik."

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid "Standalone profile cannot be used with other profiles"
msgstr "Bakarkako profila ezin da beste profilekin batera erabili"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid ""
"The Standalone profile cannot be installed together with any other profile "
"on the same machine. Please either only choose Standalone or any other "
"combination excluding Standalone."
msgstr ""
"Bakarkako profila ezin da beste profilekin batera erabili ordenagailu berdinean. "
"Hautatu bakarkako profila edo beste edozein nahasketa baina bakarkakoa "
"kenduta."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:5001
msgid "Standalone installation is partly manual"
msgstr "Bakarkakoaren instalazioaren urrats batzuk eskuz egin behar dira"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:5001
msgid ""
"The Standalone install is currently not as automatic as the other profiles, "
"to make it easier to do manual partitioning. You are now sent to the debian-"
"installer main menu. Select \"Change debconf priority\", and choose "
"priority \"high\" to enable the automatic installation again."
msgstr ""
"Beste profiletan gertatzen denaren alderantziz, bakarkakoaren "
"instalazioa oraingoz ez da automatikoa, eskuzko partizioak egitea errazteko. "
"Orain debian-en instalatzailearen menu nagusira bidaliko zaizu. "
"Hautatu \"Aldatu debconf lehentasuna\" eta aukeratu lehentasun \"altua\" instalazio "
"automatikoa berriz gaitzeko."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
msgid "Really use the automatic partitioning tool?"
msgstr "Benetan partizio automatikoaren tresna erabili?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
msgid ""
"This will destroy the partition table on all disks in the machine. REPEAT: "
"THIS WILL WIPE CLEAN ALL HARD DISKS IN THE MACHINE! If you have important "
"data that are not backed up, you may want to stop now in order to do a "
"backup. In that case, you'll have to restart the installation later."
msgstr ""
"Honek diskoaren partizio taula ezabatuko du. KONTUZ: HONEK ORDENAGAILUKO DISKO "
"GOGORREKO INFORMAZIO GUZTIA EZABATUKO DU! Gorde gabeko datu garrantzitsuak "
"edukiz gero, hauxe da unea gelditu eta babeskopiak egiteko. Honetarako ordenagailua "
"berrabiarazi beharko duzu eta ondoren instalazioa berriro hasi."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "Participate in the package usage survey?"
msgstr "Paketeen erabilpen galdeketan parte hartzea nahi duzu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"The system may anonymously supply the distribution developers with "
"statistics about the most used packages on this system. This information "
"influences decisions such as which packages should go on the first "
"distribution CD."
msgstr ""
"Sistema honek anonimoki garatzaileei posta elektronikoz sistema honetan "
"gehien erabiltzen diren paketeen estatistikak bidaliko dizkie. Informazio "
"honek erabakiak hartzen lagunduko du, banaketako aurreneko "
"CDak edukiko dituen paketeen zerrenda osatzen adibidez."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"If you choose to participate, the automatic submission script will run once "
"every week, sending statistics to the distribution developers. The collected "
"statistics can be viewed on http://popcon.debian.org/.";
msgstr ""
"Parte hartzea hautatu baduzu, astean behin bidalketa automatikoa lantzen duen "
"script-a exekutatuko da, garatzaileei estatistikak bidaliz. Jasotako estatististikak "
"hemen ikus daitezke: http://popcon.debian.org/";

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid ""
"This choice can be later modified by running \"dpkg-reconfigure popularity-"
"contest\"."
msgstr ""
"Nahi duzunean erabakiz alda dezakezu, honakoa exekutatuz: \"dpkg-reconfigure "
"popularity-contest\"."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu main server menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:11001
msgid "Debian Edu Main-Server"
msgstr "Debian Edu zerbitzari nagusia"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu ltsp server menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:12001
msgid "Debian Edu Thin-Client-Server"
msgstr "Debian Edu bezero-arinentzako zerbitzaria"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu workstation menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:13001
msgid "Debian Edu Workstation"
msgstr "Debian Edu lanpostua"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu combo main+ltsp menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:14001
msgid "Debian Edu Main-Server and Thin-Client-Server"
msgstr "Debian Edu zerbitzari nagusia eta bezero-arinentzako zerbitzaria"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu combo main+ws menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:15001
msgid "Debian Edu Main-Server and Workstation"
msgstr "Debian Edu zerbitzari nagusia eta lanpostua"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Edu minimal menu entry for partman recipe.
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:16001
msgid "Debian Edu Minimal"
msgstr "Debian Edu gutxienekoa"

#. Type: title
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:17001
#| msgid "Debian Edu Workstation"
msgid "Debian Edu package installation failed"
msgstr "Debian Edu paketearen instalazioak huts egin du"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid "Installation of required packages failed"
msgstr "Huts egin du beharrezkoa den paketea instalatzean"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:18001
msgid ""
"Some required packages failed to install. The packages were ${PACKAGES}. "
"Check /var/log/syslog if there is some information why this happened. The "
"installed system is not going to work properly, so the installation was "
"aborted and the system will be rebooted now."
msgstr ""
"Beharrezkoak diren pakete batzuen instalazioak huts egin du. Paketeak honakoak ziren: "
"${PACKAGES}. Begiratu /var/log/syslog zergatiaren berri buruz zerbait jakiteko. "
"Instalatutako sistemak ez duenez behar bezala funtzionatuko, instalazioa abortatu "
"egin da eta sistema berrabiaraziko da orain."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-install-udeb.templates:1001
msgid "Install Debian Edu profile (enforce menu order)"
msgstr "Instalatu Debian Edu profila (derrigortu menuaren ordena)"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Some errors were found during installation"
msgstr "Zenbait errore aurkitu dira instalazioan"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "${ERRORS}"
msgstr "${ERRORS}"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Consider reporting them to the Debian Edu developers."
msgstr "Pentsatu errore horien berri emateaz debian edu garatzaileei."


Reply to: