[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#546889: [INTL:eu] phpwiki debconf templates Basque translationPackage: phpwiki
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Hi

Attached phpwiki debconf templates Basque translation, please add it.


thx

-- System Information:
Debian Release: squeeze/sid
  APT prefers unstable
  APT policy: (500, 'unstable'), (500, 'testing')
Architecture: i386 (i686)

Kernel: Linux 2.6.30-1-686 (SMP w/4 CPU cores)
Locale: LANG=eu_ES.UTF-8, LC_CTYPE=eu_ES.UTF-8 (charmap=UTF-8)
Shell: /bin/sh linked to /bin/bash
# translation of templates(2).po to Euskara
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: templates(2)\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: phpwiki@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-29 08:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-09-16 10:51+0200\n"
"Last-Translator: Piarres Beobide <pi@beobide.net>\n"
"Language-Team: Euskara <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "PHPWiki configuration"
msgstr "PHPWiki konfigurazioa"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"The most important settings for PHPWiki can be configured automatically. "
"This configuration process will generate a basic, standalone PHPWiki. It is "
"sufficient for simple local installations, but does not encompass all of "
"PHPWiki's capabilities. If you want to use the more advanced features of the "
"wiki, you need to modify /etc/phpwiki/config.ini after the initial "
"configuration is completed."
msgstr ""
"PHPWiki-ren ezarpen garrantzisuenak automatikoki konfiguratu daitezke. "
"Konfigurazio prozesu honek oinarrizko isolatutako PHPWiki bat sortuko du. Hau "
"nahikoa da instalazio lokal oinarrizkoetarako, baina ez ditu PHPWiki ren "
"ezaugarri guztiak erabiltzen. Wikiaren ezaugarri aurreratu horiek erabili nahi "
"izanez gero /etc/phpwiki/config.ini eraldatu beharko duzu hasierako "
"konfigurazio hau amaitu ondoren."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Please read /usr/share/doc/phpwiki/README.Debian for some important notices "
"regarding the first time you load pages into the new wiki."
msgstr ""
"Mesedez irakurri /usr/share/doc/phpwiki/README.Debian zure wiki berrian orrialdeak "
"lehen aldian kargatzeari buruzko ohar garrantzitsu batzuentzat."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Web-accessible location of PHPWiki:"
msgstr "PHPWiki-ren web bidez eskuragarria den kokalekua:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Please specify the location within the web site tree of the PHPWiki pages."
msgstr "Mesedez zehaztu PHPWiki orrialdeen webgune zuhaitzaren kokalekua."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"This value will be the local path portion of the wiki's URL, so for example "
"the default value of \"/phpwiki\" would make it accessible at \"http://";
"<hostname>/phpwiki\"."
msgstr ""
"Balio hau wiki-aren URLaren bide lokal zatia izan behar da, adibidez "
"lehenetsitako \"/phpwiki\" balioak \"http://<hostname>/phpwiki\" bidez "
"eskurgarri egiten du."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4001
msgid "localhost only"
msgstr "ostalari-lokala bakarrik"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4001
msgid "local network"
msgstr "sare lokala"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4001
msgid "global"
msgstr "orokorra"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002
msgid "Hosts authorized to access the wiki pages:"
msgstr "Wiki orrialdeak eskuratzeko baimena duten ostalariak:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002
msgid ""
"It is possible to restrict access to the wiki to specific hosts or IP "
"addresses."
msgstr ""
"Posible da wikiaren eskuragarritasuna ostalari edo IP helbide talde "
"batetara bakarrik mugatzea."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002
msgid ""
"If you select \"localhost only\", access will be restricted to users of the "
"machine the wiki is running on.  The \"local network\" option will allow "
"people on machines on the same network as the wiki host to access wiki "
"pages. Finally, choosing \"global\" allows any host to connect to the wiki."
msgstr ""
"\"ostalari-lokala bakarrik\" hautatzen baduzu eskuragarritasun wikia "
"abiarazia duen makinako erabiltzaileei mugatuko da. \"sare lokala\" "
"hautatzean wiki ostalariaren sare berdinean dauden makinetako erabiltzaileei "
"mugatuko da. Azkenik \"orokorra\" hautatuaz edozein ostalariri wikira "
"konektatzeko aukera emango dio."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Local network:"
msgstr "Sare lokala:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Please specify the network that will be considered as \"local\" and allowed "
"to access the wiki pages. Use either an IP network in CIDR format (x.x.x.x/"
"y) or a domain specification (like *.example.org)."
msgstr ""
"Mesedez zehaztu sare \"lokala\" izango dena eta wiki orrialdek eskuratzeko "
"baimena izango duena. Erabili IP sarea CIDR formatuan (x.x.x.x/y) edo "
"domeinu izena (*.adibbide.org antzerakoa)."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "New configuration method"
msgstr "Konfigurazio metodo berria"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"PHPWiki 1.3.10 has implemented a new configuration system that no longer "
"stores configuration details in the index.php file. The configuration syntax "
"has also been standardized and all directives are now placed in config.ini."
msgstr ""
"PHPWiki 1.3.10-ak konfigurazio xehetasunak index.php.ini fitxategian "
"gordetzen ez dituen konfigurazio sistema berri bat inplementatu du. "
"Konfigurazio sintaxia ere estandarizatu egin da eta direktiba guztiak "
"orain config.ini fitxaegian gordetzen dira."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"You still need to run the PHPWiki Upgrade Wizard manually to complete the "
"final portions of the upgrade. See Step 3 of the \"Wiki Upgrades\" section "
"in README.Debian for details."
msgstr ""
"Oraindik PHPWiki eguneraketa morroia eskuz exekutatu beharko duzu "
"eguneraketaren azken atalak osatzeko. Ikus README.Debian fitxategiko "
"\"Wiki Upgrades\" atalaren 3garren urratsa xehetasunetarako."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"An automatic migration of the configuration has been performed, which should "
"be enough in most cases. The resulting /etc/phpwiki/config.ini file should "
"however be checked carefully, particularly when external authentication "
"methods (LDAP, IMAP, SQL, etc) are used."
msgstr ""
"Konfigurazioaren inportatze automatiko bat egin da, kasu gehienetan "
"honekin aski izan beharko zen. Sortutako /etc/phpwiki/config.ini fitxategia "
"halaere arretaz arakatu behar litzateke batezere kanpo autentifikazio "
"metodoak (LDAP, IMAP, SQL, etab) erabiltzean."


Reply to: