[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Eguneratzeko POak daudeKaixo guztioi,

Azken egunetan Christian-ek PO batzuk bidali ditu eguneratzeko. Hala ere
ez dut inork eguneraketa horiek egingo dituenaren berririk...

Nola dago gauza?

OOoaintxearte,

Dooteo


Reply to: