[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Txantiloi bat begiratzeko: deborphanBidali aurretik egun batzuek ditudanez (Aug 14), inork begirada bat bota nahi badio hementxe deborphan-en debconf 
txantiloia. 

Ikusten dudanez txantiloi eguneraketa/itzulpen deialdiekin ondo moldatzen ari zarete :)

Milesker dooteo gainbegiratze lanagatik baina gauzatxo bat itzulpenak bidaltzerakoan saiatu itzulpen talde bezala 
zerrenda hau ipintzen bestela hurrengo eguneraketa deialadiak itzultzaile bezala zuri bidaltzeaz gain esukalgnu-ra 
bidaliko da. Hemen [1] adibidea.


ala


-- 
Piarres Beobide
# translation of deborphan1.7.25-eu.po to Euskara
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2006, 2007, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: deborphan1.7.25-eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-25 21:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-28 09:31+0200\n"
"Last-Translator: Piarres Beobide <pi@beobide.net>\n"
"Language-Team: Euskara <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#: src/exit.c:70
#, c-format
msgid ""
"\n"
"The following options are available:\n"
msgstr ""
"\n"
"Hurrengo aukera daude erabilgarri:\n"

#: src/exit.c:73
#, c-format
msgid "-h    This help.\n"
msgstr "-h    Laguntza hau.\n"

#: src/exit.c:76
#, c-format
msgid "-f FILE  Use FILE as statusfile.\n"
msgstr "-f FITXATEGIA  FITXATEGIA erabili egoera fitxategi bezala.\n"

#: src/exit.c:79
#, c-format
msgid "-v    Version information.\n"
msgstr "-v    Bertsio argibideak.\n"

#: src/exit.c:84
#, c-format
msgid "-d    Show dependencies for packages that have them.\n"
msgstr "-d    Ikusi dependentziak dituzten paketeetan.\n"

#: src/exit.c:87
#, c-format
msgid "-P    Show priority of packages found.\n"
msgstr "-P    Ikusi aurkitutako paketeen lehentasuna.\n"

#: src/exit.c:90
#, c-format
msgid "-s    Show the sections the packages are in.\n"
msgstr "-s    Ikusi paketeen atalak.\n"

#: src/exit.c:92
#, c-format
msgid "--no-show-section      Do not show sections.\n"
msgstr "--no-show-section      Ez ikusi atalak.\n"

#: src/exit.c:95
#, c-format
msgid "-z    Show installed size of packages found.\n"
msgstr "-z    Ikusi aurkitutako paketeen tamaina.\n"

#: src/exit.c:100
#, c-format
msgid "-a    Compare all packages, not just libs.\n"
msgstr "-a    Pakete guztiak parekatu ez liburutegiak bakarrik.\n"

#: src/exit.c:103
#, c-format
msgid "-e LIST  Work as if packages in LIST were not installed.\n"
msgstr ""
"-e LIST  Zerrendako pakete guztiak instalaturik EZ baleude bezala "
"funtzionatu.\n"

#: src/exit.c:106
#, c-format
msgid "-H    Ignore hold flags.\n"
msgstr "-H    Izozte banderak ez ikusiak egin.\n"

#: src/exit.c:110
#, c-format
msgid "-n    Disable checks for `recommends' and `suggests'.\n"
msgstr "-n    `iradokitutako' eta `gomendatutako' egiaztapenak ezgaitu.\n"

#: src/exit.c:112
#, c-format
msgid "-n    Enable checks for `recommends' and `suggests'.\n"
msgstr "-n    `iradokitutako' eta `gomendatutako' egiaztapenak gaitu.\n"

#: src/exit.c:116
#, c-format
msgid "-p PRIOR Select only packages with priority >= PRIOR.\n"
msgstr ""
"-p LEHEN LEHEN baino lehentasun handiago edo berdina dutenak bakarri "
"hautatu.\n"

#: src/exit.c:118
#, c-format
msgid "--find-config        Find \"orphaned\" configuration files.\n"
msgstr "--find-config        Konfigurazio fitxategi \"umezurtzak\" bilatu.\n"

#: src/exit.c:120
#, c-format
msgid ""
"--libdevel         Search in libdevel in addition to libs and "
"oldlibs.\n"
msgstr "--libdevel         libdevel-en bilatu libs eta oldlibs-ez gain.\n"

#: src/exit.c:125
#, c-format
msgid "-A PKGS.. Never report PKGS.\n"
msgstr "-A PKTK.. Inoiz ez PKTK-ren txostena egin.\n"

#: src/exit.c:128
#, c-format
msgid "-k FILE  Use FILE to get/store info about kept packages.\n"
msgstr "-k FITX  FITX erabili paketeei buruzko informazioa eskuratu/gordetzeko.\n"

#: src/exit.c:131
#, c-format
msgid "-L    List the packages that are never reported.\n"
msgstr "-L    Inoiz txostena egin ez den paketeen zerrenda.\n"

#: src/exit.c:134
#, c-format
msgid "-R PKGS.. Report PKGS if there are no dependencies.\n"
msgstr "-R PKTK.. Paketeen txostena egin hemen dependentziarik ez badago.\n"

#: src/exit.c:137
#, c-format
msgid "-Z    Remove all packages from the \"keep\" file.\n"
msgstr "-Z    Ezabatu pakete guztiak \"keep\" fitxategitik.\n"

#: src/exit.c:140
#, c-format
msgid "--df-keep          Read debfoster's \"keepers\" file.\n"
msgstr "--df-keep          Irakurri debfoster-en \"keepers\" fitxategia.\n"

#: src/exit.c:141
#, c-format
msgid "--no-df-keep        Do not read debfoster's \"keepers\" file.\n"
msgstr ""
"--no-df-keep        Ez irakurri debfoster-en \"keepers\" "
"fitxategia.\n"

#. guessing
#: src/exit.c:146
#, c-format
msgid "--guess-common       Try to report common packages.\n"
msgstr "--guess-common       Saiatu pakete komunen txostena egiten.\n"

#: src/exit.c:147
#, c-format
msgid "--guess-data        Try to report data packages.\n"
msgstr "--guess-data        Saiatu datu paketeen txostena egiten.\n"

#: src/exit.c:148
#, c-format
msgid "--guess-debug        Try to report debugging libraries.\n"
msgstr "--guess-debug        Saiatu arazpen liburutegi txostena egiten.\n"

#: src/exit.c:149
#, c-format
msgid "--guess-dev         Try to report development packages.\n"
msgstr "--guess-dev         Saiatu garapen liburutegien txostena egiten.\n"

#: src/exit.c:150
#, c-format
msgid "--guess-doc         Try to report documentation packages.\n"
msgstr "--guess-doc         Saiatu dokumentazio paketeen txostena egiten.\n"

#: src/exit.c:151
#, c-format
msgid "--guess-dummy        Try to report dummy packages.\n"
msgstr "--guess-dummy        Saiatu gezurrezko paketeen txostena egiten.\n"

#: src/exit.c:152
#, c-format
msgid "--guess-interpreters    Try to report interpreter libraries.\n"
msgstr "--guess-interpreters    Saiatu interprete liburutegien txostena egiten.\n"

#: src/exit.c:153
#, c-format
msgid "--guess-perl        Try to report perl libraries.\n"
msgstr "--guess-perl        Saiatu perl liburutegien txostena egiten.\n"

#: src/exit.c:154
#, c-format
msgid "--guess-pike        Try to report pike libraries.\n"
msgstr "--guess-pike        Saiatu pike liburutegien txostena egiten.\n"

#: src/exit.c:155
#, c-format
msgid "--guess-python       Try to report python libraries.\n"
msgstr "--guess-python       Saiatu python liburutegien txostena egiten.\n"

#: src/exit.c:156
#, c-format
msgid "--guess-ruby        Try to report ruby libraries.\n"
msgstr "--guess-ruby        Saiatu ruby liburutegien txostena egiten.\n"

#: src/exit.c:157
#, c-format
msgid "--guess-section       Try to report libraries in wrong sections.\n"
msgstr ""
"--guess-section       Saiatu okerreko atalerako liburutegien txostena "
"egiten.\n"

#: src/exit.c:159
#, c-format
msgid "--guess-all         Try all of the above.\n"
msgstr "--guess-all         Goiko guztiak saiatu.\n"

#: src/exit.c:160
#, c-format
msgid "--guess-only        Use --guess options only.\n"
msgstr "--guess-only        --guess aukerak bakarrik erabili.\n"

#: src/exit.c:162
#, c-format
msgid ""
"\n"
"See also: deborphan(1), orphaner(8)\n"
"Report bugs to:"
msgstr ""
"\n"
"Begiratu: deborphan(1), orphaner(8)\n"
"Programa erroreen berri eman:"

#: src/exit.c:170
#, c-format
msgid ""
"%s %s - Find packages without other packages depending on them\n"
"Distributed under the terms of the Artistic License.\n"
"\n"
"THIS PACKAGE IS PROVIDED \"AS IS\" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR\n"
"IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED\n"
"WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"%s%s - Bilatu beste paketeri hauen dependentzia ez dituzten paketeak\n"
"\"Artistic License\" lizentziaren baldintzetan banatua.\n"
"\n"
"PAKETE HAU \"HONELA\" BANATZEN DA INOLAKO BERMERIK GABE;\n"
"ERA BEREAN EZ DA BERMATZEN BERAREN EGOKITASUNA MERKATURATZEKO\n"
"EDO HELBURU PARTIKULARRETARAKO ERABILTZEKO.\n"

#: src/exit.c:190
#, c-format
msgid "Usage: %s [OPTIONS] [PACKAGE]...\n"
msgstr "Erabilera: %s [AUKERAK] [PAKETEA]...\n"

#: src/exit.c:196
msgid ""
"The status file is in an improper state.\n"
"One or more packages are marked as half-installed, half-configured,\n"
"unpacked, triggers-awaited or triggers-pending. Exiting.\n"
msgstr ""
"Egoera fitxategia okerreko egoeran dago.\n"
"Pakete bat edo gehiago erdi-instalaturik, erdi-konfiguraturik, despaketatu \n"
"gabe, abiarazleak itxoiten edo abiarazle faltan bezala markaturik daude. Uzten.\n"

#: util/orphaner.sh:51
#, sh-format
msgid "Usage: %s [--help|--purge] [deborphan options]"
msgstr "Erabilera: %s [--help|--purge] [deborphan aukerak]"

#: util/orphaner.sh:53
#, no-sh-format
msgid "See orphaner(8) and deborphan(1) for a list of valid options."
msgstr "orphaner(8) eta deborphan(1) begiratu aukera erabilgarrien zerrendarako."

#: util/orphaner.sh:55
#, sh-format
msgid "Invalid basename: %s."
msgstr "Oinarri izen baliogabea: %s."

#: util/orphaner.sh:57
#, sh-format
msgid "%s: Invalid option: %s."
msgstr "%s: Aukera baliogabea: %s."

#: util/orphaner.sh:59
#, sh-format
msgid "%s: You need \"dialog\" in $PATH to run this frontend."
msgstr "%s: \"dialog\" $PATH-ean behar duzu interfaze hau erabiltzeko."

#: util/orphaner.sh:61
#, no-sh-format
msgid "Screen too small or set $LINES and $COLUMNS."
msgstr "Pantaila txikiegoa edo $LINES eta $COLUMNS ezarri."

#: util/orphaner.sh:64
#, no-sh-format
msgid "Select packages that should never be recommended for removal in deborphan:"
msgstr "Deborphan-ek ezabatzea inoiz gomendatu behar ez dituen paketeak hautatu:"

#: util/orphaner.sh:66
#, no-sh-format
msgid "Select packages for removal or cancel to quit:"
msgstr "Ezabatzeko paketeak hautatu edo ezeztatu ateratzeko"

#: util/orphaner.sh:69
#, no-sh-format
msgid "No orphaned packages found."
msgstr "Ez da pakete umezurtzik aurkitu."

#: util/orphaner.sh:71
#, no-sh-format
msgid "deborphan got removed. Exiting."
msgstr "deborphan ezabatua. Irteten."

#: util/orphaner.sh:73
#, no-sh-format
msgid "apt got removed. Exiting."
msgstr "apt ezabatua. Irteten."

#: util/orphaner.sh:75
#, no-sh-format
msgid ""
"apt is not installed, broken dependencies found or could not open lock file, "
"are you root? Printing apt-get commandline and exiting:"
msgstr ""
"apt ez dago instalaturik, hatsitako dependentziak aurkitu direa edo ezin da "
"blokeo fitxategia ireki, root al zara? apt-get komado-lerroa inparimatu eta irteten:"

#: util/orphaner.sh:77
#, no-sh-format
msgid "Removing %s"
msgstr "%s ezabatzen"

#: util/orphaner.sh:80
#, no-sh-format
msgid "\"deborphan\" returned with error."
msgstr "\"deborphan\"-ek errore bat itzuli du."

#: util/orphaner.sh:82
#, sh-format
msgid "\"apt-get\" returned with exitcode %s."
msgstr "\"apt-get\"-ek irteera kode bat itzuli du %s."

#: util/orphaner.sh:84
#, sh-format
msgid "\"dialog\" returned with exitcode %s."
msgstr "\"dialog\"-ek irteera kode bat itzuli du %s."

#: util/orphaner.sh:86
#, no-sh-format
msgid ""
"\"apt-get\" tries to remove more packages than requested by orphaner. "
"Exiting."
msgstr ""
"\"apt-get\"-ek \"orphaner\"-ek eskatutakoak baino pakete gehiago ezabtzen saiatzen ari da. "
"Uzten."

#: util/orphaner.sh:89
#, no-sh-format
msgid "Simulate"
msgstr "Simulatu"

#: util/orphaner.sh:92
#, no-sh-format
msgid "Press enter to continue."
msgstr "Enter sakatu aurrera jarraitzeko."


Reply to: