[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Itzuli naukAupa guztiei

Joango nauk mezuak apurka irakurtzen eta erantzuten (badagokio), mezu hau lehentasun handiko zerbait dagoen 
galdetzeko da. Inork eskatu didan zerbait presa handikoa bada idatzi diezadala. Bestela 2-3 egunetan dana egunean 
izango dudala espero dut.

Setintzen dut abisatu gabe desagertzea baina kriston aukera agertu zitzaidan eta aprobetxatu beharrekoa zen, baina 
itsasuntzi batetan buzeatzen egun batzuek pasa ondoren indarberriturik negok.

Irakurtzen gaituk

-- 
Piarres Beobide

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: