[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

txantiloi bat begiratzeko: root-systemMutilok,

Uztailaren 28an bidaltzekoa den txantiloi labur hau bidaltzen dizuet begirada bat botatzeko, ahal baduzue.

Eskerrik asko,

Xabier
# translation of root-system debconf template to Euskara
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Xabier Bilbao <xabidu@gmail.com>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: root-system-eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: root-system@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-18 10:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-21 19:54+0200\n"
"Last-Translator: Xabier Bilbao <xabidu@gmail.com>\n"
"Language-Team: Euskara <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../ttf-root-installer.templates:1001
msgid "These fonts are not free"
msgstr "Letra-tipo hauek ez dira askeak"

#. Type: note
#. Description
#: ../ttf-root-installer.templates:1001
msgid ""
"These fonts were provided by Microsoft \"in the interest of cross-platform "
"compatibility\". This is no longer the case, but they are still available "
"from third parties."
msgstr ""
"Letra-tipo hauek Microsoft-ek hornitu zituen \"plataformen arteko "
"bateragarritasuna errazte aldera\". Hau ez da horrela gaur egun, "
"baina letra-tipoak eskuragarri daude oraindik beste iturri batzuetatik."

#. Type: note
#. Description
#: ../ttf-root-installer.templates:1001
msgid ""
"You are free to download these fonts and use them for your own use, but you "
"may not redistribute them in modified form, including changes to the file "
"name or packaging format."
msgstr ""
"Aske zara letra-tipo hauek deskargatzeko eta zure gauzetarako erabiltzeko, "
"baina ezin dituzu aldaketekin berriro banatu, barne direla fitxategiaren "
"izen-aldaketak edo paketatze-formatoaren aldaketak."

#. Type: string
#. Description
#: ../ttf-root-installer.templates:2001
msgid "Directory holding MS fonts (if already downloaded):"
msgstr "MS letra-tipoak dituen direktorioa (dagoeneko deskargatu badituzu):"

#. Type: string
#. Description
#: ../ttf-root-installer.templates:2001
msgid ""
"If you have already downloaded Microsoft's TrueType Core Fonts from the ROOT "
"FTP server (ftp://root.cern.ch/root/ttf/ttf_fonts.tar.gz), type the name of "
"the directory which contains the archive."
msgstr ""
"Microsoft-en 'TrueType Core Fonts' letra-tipoak dagoeneko deskargatu badituzu "
"ROOT ftp zerbitzaritik (ftp://root.cern.ch/root/ttf/ttf_fonts.tar.gz), idatz "
"ezazu artxiboa kokatua dagoen direktorioaren izena."

#. Type: string
#. Description
#: ../ttf-root-installer.templates:2001
msgid ""
"If you haven't yet downloaded these fonts, leave this blank and the fonts "
"will be downloaded for you. Approximately 1.6 MB will need to be downloaded."
msgstr ""
"Ez badituzu deskargatu, bete gabe utzi arlo hau eta letra-tipoak automatikoki "
"deskargatuko dira. Gutxi gorabehera 1.6 MB deskargatu behar dira."

#. Type: string
#. Description
#: ../ttf-root-installer.templates:2001
msgid ""
"If you are not connected to the internet or do not wish to download these "
"fonts now, enter \"none\" to abort."
msgstr ""
"Ez bazaude internetera konektaturik edo geroago deskargatu nahi badituzu, "
"\"none\" idatzi konfigurazioa uzteko."

#. Type: note
#. Description
#: ../ttf-root-installer.templates:3001
msgid "Font files not found"
msgstr "Ez dira letra-tipoen fitxategiak aurkitu"

#. Type: note
#. Description
#: ../ttf-root-installer.templates:3001
msgid ""
"The directory you entered either did not exist, or did not contain the "
"Microsoft TrueType Core Fonts for ROOT. Please re-enter the directory "
"containing the Microsoft font files or enter \"none\" to abort."
msgstr ""
"Zuk emandako direktorioa edo ez da zuzena edo ez ditu bere baitan "
"ROOTentzako \"Microsoft TrueType Core\" letra-tipoak. Mesedez berriz "
"idatzi Microsoft letra-tipo fitxategiak dituen direktorioaren bidea, edo "
"\"none\" uzteko."

#. Type: string
#. Description
#: ../ttf-root-installer.templates:4001
msgid "Archive these files to (optional):"
msgstr "Fitxategi hauek hemen gorde (aukerakoa):"

#. Type: string
#. Description
#: ../ttf-root-installer.templates:4001
msgid ""
"If you would like to keep a permanent archive of the compressed Microsoft "
"Core fonts, enter the directory where you'd like them stored. If you leave "
"this blank, the files will be deleted after installation."
msgstr ""
"Konprimituriko Microsoft Core letra-tipo fitxategien kopia bat gorde nahi"
"baduzu, idatzi hauek gordetzea nahi duzun direktorioaren bidea. Arlo hau "
"bete gabe uzten baduzu fitxategiak ezabatu egingo dira instalazioaren "
"ondoren."


Reply to: