[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ejjaberdAupa Aitiba,

Nik horrela adieraziko nituzke galdetzen dituzun horiek: 

(1) lowercase = letra xehe
(4) fail = huts egin
(8.9) verification = egiaztatzea
(9) reenter = berriz sartu
(10, 11) do not match = ez datoz bat
4. katea osoa begiratu. -> begiratu dut, eta gainerako kateak ere bai: beste aldaketa batzuk ere egin dizkiot han-hemenka txantiloiari. Aber ondo deritzezun. Hemen doakizu atxikita,

Xabier

Attachment: ejabberd.po.gz
Description: GNU Zip compressed data


Reply to: