[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ejjaberdApa,

        Ejabberd-eren itzulpena bukatu dut eta gainbegirada bat botatzeko hemen eransten dut. Hauek dira nire azaroak:

(1) lowercase = letra-txikiz
(4) fail = failatu
(8.9) verification
(9) reenter ber-sartu
(10, 11) do not match = ez datoz bat
4. katea osoa begiratu.

Reply to: