[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: logtool arazoak eta gainbegiradaAupa,

(10, 8) 'cyan' kolore hori 'turkesa' omen da. 'magenta' euskaraz ere berdin da, eta 'brightcyan' euskaraz 'turkesa distiratsua' itzultzea bitxiegia egiten zait; beharbada hobe 'turkesa argia'?

(3) make sure - ziurta ezazu

(12) line-to-line basis - nik 'lerroka' ipini dut. Ez nago ziur argi gelditzen den, dena den. Aber zer deritzozuen. Esaldi batzuen ordena ere aldatu dut. Hemen doa,

Laster arte,

XabierOn Wed, Jul 16, 2008 at 12:46 AM, Aitor Ibañez <aitiba@gmail.com> wrote:
Kaixo,

       Logtool pakete itzultzen nabil. Berau bukatu dut. Erantsi egiten dut, gainbegirada bat bota diezaiozuen eta eduki ditudan arazoak azaltzeko:

       Nola itzultzen dira hitz/kate hauek:

          (10,8) margenta, cyan, brightcyan

          (3) make sure

         (12) line basis

Mila esker. Agur bat. aitor

# translation of logtool-eu.po to Euskara
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Aitor Ibañez  <aitiba@gmail.com>, 2008.
# Xabier Bilbao <xabidu@gmail.com>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ai-logtool-eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: logtool@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-08 19:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-16 02:42+0200\n"
"Last-Translator: Xabier Bilbao <xabidu@gmail.com>\n"
"Language-Team: Euskara <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Manual configuration of logtool's database?"
msgstr "Logtool datu-basearen eskuzko konfigurazioa gaitu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Logtool needs a database with regular expressions that describe logfile "
"entries that should be ignored, or considered less important. You can write "
"this database manually, or use the very flexible database in the package "
"logcheck-database for this purpose."
msgstr ""
"Logtool-ek adierazpen erregularren datu-basea behar du, zein sarrerari garrantzi " "gutxiago eman edo deuseztu jakiteko. Datu-basea eskuz idatzi dezakezu edo erabilpen " "honetarako pentsatua eta oso malgua den logcheck-database paketea erabili."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"If you choose to use logcheck-database and already added values to the files "
"in /etc/logtool, these files will be replaced by symbolic links in the "
"logcheck database (although backups will be preserved). Make sure this is "
"not unwanted behaviour."
msgstr ""
"Logcheck-database erabiltzea erabakitzen baduzu eta dagoeneko balioak "
"gehituta baditu /etc/logtool fitxategian, fitxategi hauek ezabatuak izango dira " "logcheck datubasean esteka sinbolikoak erabiliz (segurtasun-kopiak kontserbatuko " "dira). Ziurta ezazu hau portaera onargarria dela."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Reply positively to manually write a database, or negatively to use the "
"database from the package \"logcheck-database\"."
msgstr ""
"Baiezkoa erantzun datu-basearen idazketa eskuz egin nahi baduzu eta ezezkoa "
"\"logcheck-database\" paketeak dakarren datu-basea erabiltzeko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Note: since logtool does not depend on this database (but instead Recommends "
"it), the default answer to this question is to manually configure the "
"database."
msgstr ""
"Oharra: logtool-ek datu-base hau ezinbestekoa ez duenez (baina gomendatzen "
"du), galdera honen erantzun lehenetsia datu-basea eskuz konfiguratzea da."

#. Type: boolean
#. Description
#. NOTE to translators: The terms 'paranoid', 'server', 'workstation',
#. 'violations', 'cracking', and 'violations-ignore' refer to file names in
#. /etc/logcheck. To avoid user confusion, these terms should either NOT be
#. translated, or the translated terms should be mentioned between brackets
#. after the untranslated version, like so:
#. violations (inbreuken).
#. Or, if you prefer, the other way around.
#: ../templates:3001
msgid "Do you want to use the '${level}' level regular expressions?"
msgstr "'${level}' mailako adierazpen erregularrak erabili nahi dituzu?"

#. Type: boolean
#. Description
#. NOTE to translators: The terms 'paranoid', 'server', 'workstation',
#. 'violations', 'cracking', and 'violations-ignore' refer to file names in
#. /etc/logcheck. To avoid user confusion, these terms should either NOT be
#. translated, or the translated terms should be mentioned between brackets
#. after the untranslated version, like so:
#. violations (inbreuken).
#. Or, if you prefer, the other way around.
#: ../templates:3001
msgid ""
"The database in the logcheck-database package defines three levels: "
"paranoid, server, and workstation; and it also has a database for cracking, "
"violations, and ignored violations ('violations-ignore'). Logcheck allows "
"you to pick one of the levels, and ignores the rest."
msgstr ""
"Logcheck-database paketeak dakarren datu-baseak hiru maila definitzen ditu: "
"paranoid (paranoikoa), server (zerbitzaria) eta workstation (lan estazioa). "
"Honetaz gain, cracking-ak, bortxaketak  eta bortxaketa ez-ikusiak ('violations- "
"ignore') [ekiditeko] datu-baseak ditu. Logcheck-ek aukera ematen du maila bat " "aukeratzeko eta besteak [ekiditeko]."

#. Type: boolean
#. Description
#. NOTE to translators: The terms 'paranoid', 'server', 'workstation',
#. 'violations', 'cracking', and 'violations-ignore' refer to file names in
#. /etc/logcheck. To avoid user confusion, these terms should either NOT be
#. translated, or the translated terms should be mentioned between brackets
#. after the untranslated version, like so:
#. violations (inbreuken).
#. Or, if you prefer, the other way around.
#: ../templates:3001
msgid ""
"Logtool, on the other hand, can use multiple databases, which either specify "
"lines that should be completely excluded from output (/etc/logtool/exclude) "
"or lines that should be given a specific color (green, yellow, blue, "
"magenta, cyan, brightcyan). There is also the possibility to not create an "
"exclude file, and use an 'include' style of file instead; its use is not "
"recommended. Last but not least, files that are not excluded from output but "
"that do not match any other regular expression are colored red."
msgstr ""
"Beste alde batetik, logtool-ek hainbat datu-base erabili ditzake, irteeratik "
"guztiz ezabatu beharreko lerroak zehazten dituztenak (/etc/logtool/exclude) "
"edo kolore jakin bat eman behar zaien lerroak (berdea, horia, urdina, magenta, " "turkesa, turkesa argia) zehazten dituztenak. Exclude fitxategia ez sortzeko "
"aukera ere badago, eta haren ordez 'include' [erako] fitxategi bat erabiltzekoa; "
"hau ez dago gomendatua. Azkenik, irteeratik ezabatuak ez dauden baina inongo " "adierazpen erregularrarekin bat ez datozen fixategiei kolore gorria ematen zaie."

#. Type: boolean
#. Description
#. NOTE to translators: The terms 'paranoid', 'server', 'workstation',
#. 'violations', 'cracking', and 'violations-ignore' refer to file names in
#. /etc/logcheck. To avoid user confusion, these terms should either NOT be
#. translated, or the translated terms should be mentioned between brackets
#. after the untranslated version, like so:
#. violations (inbreuken).
#. Or, if you prefer, the other way around.
#: ../templates:3001
msgid ""
"If you want to map the '${level}' level database of regular expressions to "
"one of the above specified options, then answer positively to this question."
msgstr ""
"'${level}' mailako adierazpen erregularren datubasea goian zehaztu diren "
"aukeretako batekin egokitu nahi baduzu, baiezko erantzuna eman galdera honetan."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4001
msgid "exclude, include, green, yellow, blue, magenta, cyan, brightcyan"
msgstr "atera, sartu, berdea, horia, urdina, magenta, turkesa, turkesa argia"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002
msgid "What do you want the ${level} level of regular expressions to do?"
msgstr "${level} mailako adierazpen erregularrak zer egitea nahi duzu?"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002
msgid ""
"Please specify what you want to do with a line if it matches at least one of "
"the regular expressions in the ${level} level database. You have the "
"following options (note that regular expressions are matched on a line-per-"
"line basis):"
msgstr ""
"Adierazi zer egin nahi duzun lerro batekin ${level} mailako datubasean bat "
"datorrenean gutxienez adierazpen erregularretako batekin. Hurrengo aukerak "
"dauzkazu (kontuan har ezazu lerroka taldekatzen direla)."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002
msgid ""
" * exclude: discard matching lines\n"
" * include: discard all but matching lines. Not recommended. Note that\n"
"   this is mutually exclusive with 'exclude'.\n"
" * green, yellow, blue, magenta, cyan, brightcyan: give matching lines\n"
"   the specified color."
msgstr ""
" * exclude: baztertu bat datozen lerroak\n"
" * include: baztertu denak, bat datozen lerroak salbu. Ez da gomendagarria. Kontuan " "  hartu\n "
"  hau bateraezina dela 'exclude'-rekin.\n"
" * berdea, horia, urdina, magenta, turkesa, turkesa argia: bat datozen lerroei\n "
"  zehazturiko kolorea eman."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002
msgid ""
"Note that each option can be specified for only one of paranoid, server, or "
"workstation."
msgstr ""
"Kontuan izan aukera bakoitza maila batentzako bakarrik (paranoid, server eta "
"workstation) zehatz daitekeela."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Please do not select an action more than once"
msgstr "Ekintza bat behin baino gehiagotan ez hautatu"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"You have selected the action ${action} for at least ${level1} and ${level2}. "
"This is invalid; please either select a unique action for each level, or go "
"back and choose not to use a certain level."
msgstr ""
"${action} eragiketa gutxienez ${level1} eta ${level2} mailetarako hautatu "
"duzu. Hori oker dago. Hauta ezazu eragiketa bat maila bakoitzerako edo atzera "
"joan eta hauta ezazu mailetako bat ez erabiltzea. "


Reply to: