[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

dpkgKAixo

Dpkg-ren estatistikak d-i webgunetik:

dpkg/po/eu.po: 904t53f27u 

Dooteo begiratu al duzu hau? Egitea espero duzu edo nire kargu artzen dut ?


ala...

-- 
Piarres Beobide

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: