[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dpkgdooteo-(e)k esan zuen:
> 
> Yeuuuuuuuuup,
> 
> Pi arduratu zaitez zu, aste honetan oso lanpetuta ibiliko naukelako :(
> 
> OOoaintxearte,
> 

Nire kargu bihar egingo dut arazorik suertatzen ez bada.

ala..
-- 
Piarres Beobide

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: