[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Debconf txantiloiak %40-ean euskaraturikEz dakit inor entzuten egongo den beraz laburra izango nauk.

Debian konfigurazio txantiloien euskaraketaren %40 egina zegok ;) [1]

Inork lagundu nahi badu mezu bat usteko.

ala...

[1] http://www.us.debian.org/intl/l10n/po-debconf/rank-- 
Piarres Beobide

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: