[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Please review and translate: new homepage of www.debian.org (publish date 17 Dec 2020)Started helping with the Swedish translation and are done with people.wml so far

On Mon, Dec 14, 2020 at 10:51 PM Thomas Lange <lange@cs.uni-koeln.de> wrote:
>>>>> On Mon, 14 Dec 2020 21:11:38 +0000, Justin B Rye <justin.byam.rye@gmail.com> said:

    > admin wrote:
    ...> system to crash because of software conflicts? Dpkg, Debian's endured
    ...> packaging system, takes care of these issues for you.</dd>

This is the old text of intro/why_debian.wml in the branch master. You have to
translate the text in the branch new-homepage.
--
regards Thomas

#use wml::debian::template title="Folk: vilka är vi, och vad vi gör"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"

# translators: some text is taken from /intro/about.wml

<h2>Utvecklare and contributors</h2>
<p>Debian är skapat av nästan tusen aktiva
utvecklare som är utspridda över hela världen och 
<a href="$(DEVEL)/developers.loc">around the world</a> är volontärer 
på fritiden. 
Få av dessa utvecklarna har faktiskt träffats i verkligheten.
Kommunikation sköts primärt genom e-mail (mailinglistor på
lists.debian.org) och IRC (#debian kanalen på irc.debian.org).
</p>

<p>Den fullständiga listan över officiella Debian medlemmar kan hittas på
<a href="https://nm.debian.org/members";>nm.debian.org</a>, där medlemskap hanteras.
En längre lista på Debian-bidragsgivare kan hittas på
<a href="https://contributors.debian.org";>contributors.debian.org</a>.</p>

<p>Debian projektet har en noggrant <a href="organization">organiserad
struktur</a>. För mer information om hur Debian ser ut från insidan,
så är du välkommen att surfa in på <a href="$(DEVEL)/">utvecklarnas' hörna</a>.</p>

<h3><a name="history">Hur det hela startade?</a></h3>

<p>Debian startades i Augusti 1993 av Ian Murdock, som en ny distribution
som skulle göras öppet tillgängligt, i samma anda som Linux och GNU. Debian var menat
att vara ömsesidigt och samvetsgrant ihopsatt, och att upprätthållas och
stödjas med liknande vård. Dom började som en liten, tätt sammansatt grupp av
Fri programvaruhackare, och växte gradvis till att bli en stor, välorganiserad
gemenskap av utvecklare och användare. Se
<a href="$(DOC)/manuals/project-history/">the detailed history</a>.

<p>Eftersom många har frågat, Debian uttalas /&#712;de.bi.&#601;n/. Det
kommer från namnet på skaparen av Debian, Ian Murdock, och hans fru,
Debra.
  
<h2>Individer och organisationer som stödjer Debian</h2>

<p>Många andra individer och organisationer är en del av Debian gemenskapen:
<ul>
  <li><a href="https://db.debian.org/machines.cgi";>Hosting och hårdvarusponsorer</a></li>
  <li><a href="../mirror/sponsors">Spegelsponsorer</a></li>
  <li><a href="../partners/">Utveckling och tjänste partners</a></li>
  <li><a href="../consultants">Konsulter</li>
  <li><a href="../CD/vendors">Leverantörer av Debians installationsmedia</a></li>
  <li><a href="../distrib/preinstalled">Datorleverantörer som förinstallerar Debian/a></li>
  <li><a href="../events/merchandise">Swag försäljare</a></li>
</ul>

<h2><a name="users">Vem använder Debian?</a></h2>

<p>Även om ingen exakt statistik finns tillgänglig (eftersom Debian inte
kräver användare att registrera sig), så finns det rätt så starka bevis på att Debian används av
ett brett spektrum av organisationer, stora och små, såväl som
många tusen individer. Se vår <a href="../users/">Vem 
använder Debian?</a> sida för en lista på högt profilerade organisationer som
har skickat in korta beskrivningar på hur och varför dom använder Debian.

Reply to: