[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Suomalainen E-postirekisteriOn Mon, 27 Sep 1999, Martin Quinson wrote:

> > Tietokeskuksestamme voit nyt ostaa E-postiluettelon, joka sisältää 50.000 sekä 
> > yksityishenkilöiden että yritysten osoitetta Suomessa. Osoiteitta voit vapaasti käyttää 
> > mainostaessasi tuotteitasi tai palveluitasi. 
> > Lähetä E-posti ja anna tuleville asiakkaillesi tietoa kotisivustasi ja toiminnastasi.
> > E-postista on tullut menestyksellisin, halvin ja voimaperäisin markkinointitapa. 
> > Halutessasi tilata luettelon katso Internetistä:
> >  
> >               http://home.swipnet.se/tolea/finn
> >  
> 
> Mmmm. And that's mean ? Could you please make at least a summary of
> two line in english for such mails ? I'm not flamming, I'm just
> curious...

i can do it with one word: spam! it's in finnish.

okul


Reply to: