[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

r6221 - in glibc-package/trunk/debian: . poAuthor: aurel32
Date: 2014-08-14 10:50:14 +0000 (Thu, 14 Aug 2014)
New Revision: 6221

Modified:
  glibc-package/trunk/debian/changelog
  glibc-package/trunk/debian/po/tr.po
Log:
Update Turkish debconf translation, by Mert Dirik. Closes: #757495.

Modified: glibc-package/trunk/debian/changelog
===================================================================
--- glibc-package/trunk/debian/changelog	2014-08-14 10:49:17 UTC (rev 6220)
+++ glibc-package/trunk/debian/changelog	2014-08-14 10:50:14 UTC (rev 6221)
@@ -8,6 +8,7 @@
   clean sys/user.h and sys/procfs.h. Closes: #755169.
  * debian/patches/s390/cvs-s390-abi-reversal.diff: new patch backported from
   upstream to revert the S/390 jmp_buf/ucontext_t ABI change.
+ * Update Turkish debconf translation, by Mert Dirik. Closes: #757495.
 
 -- Adam Conrad <adconrad@0c3.net> Sat, 12 Jul 2014 20:53:51 -0600
 

Modified: glibc-package/trunk/debian/po/tr.po
===================================================================
--- glibc-package/trunk/debian/po/tr.po	2014-08-14 10:49:17 UTC (rev 6220)
+++ glibc-package/trunk/debian/po/tr.po	2014-08-14 10:50:14 UTC (rev 6221)
@@ -4,17 +4,18 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: locales\n"
+"Project-Id-Version: glibc\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: glibc@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-05-21 00:04+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-04-09 11:02+0300\n"
-"Last-Translator: Erçin EKER <ercin.eker@linux.org.tr>\n"
-"Language-Team: Türkçe <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
-"Language: \n"
+"PO-Revision-Date: 2014-08-01 03:34+0200\n"
+"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
+"Language-Team: debian-l10n-turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+"Language: tr\n"
 
 #. Type: multiselect
 #. Choices
@@ -61,7 +62,7 @@
 #. Description
 #: ../debhelper.in/locales.templates:2002
 msgid "Default locale for the system environment:"
-msgstr "Sistem için öntanımlı yerel:"
+msgstr "Sistem ortamında kullanılacak öntanımlı yerel:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -71,7 +72,7 @@
 "for the user. You can choose a default locale for the system from the "
 "generated locales."
 msgstr ""
-"Çoğu Debian paketi mesajları göstermekte kullanacağı dili belirlemek için "
+"Çoğu Debian paketi iletileri göstermekte kullanacağı dili belirlemek için "
 "yerelleri kullanır. Oluşturulmak üzere seçtikleriniz arasından sistem için "
 "öntanımlı bir yerel seçebilirsiniz."
 
@@ -83,15 +84,15 @@
 "is a multi-user system where not all users are able to speak the default "
 "language, they will experience difficulties."
 msgstr ""
-"Bu ayar, sisteminizin bütününde kullanılacak dili belirleyecektir. Eğer "
-"farklı dilleri konuşan kullanıcıların da bulunduğu çok kullanıcılı bir "
-"sistem çalıştırıyorsanız, bu kullanıcılar bazı zorluklarla karşılaşabilir. "
+"Bu ayar, sisteminizin tümünde kullanılacak olan dili belirleyecektir. Farklı "
+"dilleri konuşan kullanıcıların bir arada bulunduğu çok kullanıcılı "
+"sistemlerdeki kullanıcılar bazı zorluklarla karşılaşabilir."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../debhelper.in/libc.templates:1001
 msgid "Do you want to upgrade glibc now?"
-msgstr ""
+msgstr "glibc'yi şimdi yükseltmek istiyor musunuz?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -105,6 +106,12 @@
 "yourself is xdm - because automatic restart might disconnect your active X11 "
 "sessions."
 msgstr ""
+"NSS kullanan hizmetler, yeniden başlatılmadıkları takdirde arama veya kimlik "
+"doğrulama gibi işlemleri yapamayacaklardır. Kurulum süreci bazı hizmetleri "
+"yeniden başlatabilir (örneğin sshd veya telnetd'yi), ama her hizmet otomatik "
+"olarak yeniden başlatılamaz. glibc yükseltmesinden sonra elle yeniden "
+"başlatmanız gereken hizmetlerden biri de xdm'dir, çünkü otomatik olarak "
+"yeniden başlatılması halinde etkin X11 oturumlarının kapanmasına sebep olur. "
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -113,6 +120,8 @@
 "This script detected the following installed services which must be stopped "
 "before the upgrade: ${services}"
 msgstr ""
+"Bu betik, yükseltme işlemi yapılmadan önce şu hizmetlerin yeniden "
+"başlatılması gerektiğini algıladı: ${services}"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -121,12 +130,15 @@
 "If you want to interrupt the upgrade now and continue later, please answer "
 "No to the question below."
 msgstr ""
+"Eğer yükseltme işlemini ertelemek istiyorsanız lütfen aşağıdaki soruya Hayır "
+"yanıtını verin."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../debhelper.in/libc.templates:2001
 msgid "Services to restart for GNU libc library upgrade:"
 msgstr ""
+"GNU libc kitaplığı yükseltmesi esnasında yeniden başlatılacak olan hizmetler:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -138,6 +150,11 @@
 "review the following space-separated list of init.d scripts for services to "
 "be restarted now, and correct it if needed."
 msgstr ""
+"NSS kullanan hizmetler yeniden başlatılmadıkları takdirde arama veya kimlik "
+"doğrulama gibi işlemleri yapamayacaklardır (örneğin ssh gibi hizmetler için, "
+"böyle bir durumda oturum açamayabilirsiniz). Lütfen yeniden başlatılacak "
+"hizmetlere ilişkin init.d betiklerinin boşluklarla ayrılmış aşağıdaki "
+"listesini inceleyin ve gerekliyse listeyi düzeltin."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -145,12 +162,13 @@
 msgid ""
 "Note: restarting sshd/telnetd should not affect any existing connections."
 msgstr ""
+"Not: sshd/telnetd'nin yeniden başlatılması mevcut bağlantıları etkilemez."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../debhelper.in/libc.templates:3001
 msgid "Failure restarting some services for GNU libc upgrade"
-msgstr ""
+msgstr "GNU libc yükseltmesi esnasında bazı hizmetler yeniden başlatılamadı"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -159,6 +177,8 @@
 "The following services could not be restarted for the GNU libc library "
 "upgrade:"
 msgstr ""
+"Aşağıdaki hizmetler GNU libc yükseltmesi için yeniden başlatılırken bazı "
+"sorunlar oluştu:"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -167,12 +187,16 @@
 "You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
 "start'."
 msgstr ""
+"Bu hizmetleri '/etc/init.d/<hizmet> start' komutunu kullanarak elle "
+"başlatmanız gerekmektedir."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../debhelper.in/libc.templates:4001
 msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
 msgstr ""
+"Yükseltme işleminden önce xscreensaver ve xlockmore hizmetleri yeniden "
+"başlatılmalı"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -185,12 +209,19 @@
 "stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
 "their current sessions."
 msgstr ""
+"Sisteminizde çalışmakta olan birden fazla xscreensaver ya da xlockmore "
+"örneğine rastlandı. Uyumsuz kitaplık değişiklikleri yüzünden, GNU libc "
+"paketinin yükseltilmesi bu programlarda kimlik doğrulamasını olanaksız hale "
+"getirecek. Mevcut oturumların kilitlenmesi önlemek için, yükseltme işlemine "
+"devam etmeden önce bu programları durdurmalı ya da yeniden başlatmalısınız."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../debhelper.in/libc.templates:5001
 msgid "Restart services during package upgrades without asking?"
 msgstr ""
+"Hizmetler paket yükseltme işlemi esnasında size sorulmadan yeniden "
+"başlatılsın mı?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -204,3 +235,11 @@
 "necessary restarts will be done for you automatically so you can avoid being "
 "asked questions on each library upgrade."
 msgstr ""
+"Sisteminizde libpam, libc ve libssl gibi bazı kitaplıklar yükseltildiğinde "
+"yeniden başlatılması gereken bazı hizmetler kurulu. Yeniden başlatma "
+"işlemleri sisteminizin sunduğu hizmetlerde kesintilere neden olabileceğinden "
+"dolayı her yükseltme işlemi esnasında yeniden başlatmak istediğiniz "
+"hizmetler size sorulacaktır. Eğer bu sorunun sorulmasını istemiyorsanız bu "
+"seçeneği kullanabilirsiniz. Bu seçenek seçildiği takdirde bir kitaplık "
+"yükseltmesi yapılırken gereken tüm yeniden başlatma işlemleri size "
+"sorulmaksızın otomatik olarak yapılacaktır."


Reply to: