[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

r5135 - in glibc-package/trunk/debian: . poAuthor: aurel32
Date: 2012-01-28 21:45:22 +0000 (Sat, 28 Jan 2012)
New Revision: 5135

Modified:
  glibc-package/trunk/debian/changelog
  glibc-package/trunk/debian/po/pl.po
Log:
 * Update Polish debconf translation, by Micha?\197?\130 Ku?\197?\130ach. Closes: #657748.Modified: glibc-package/trunk/debian/changelog
===================================================================
--- glibc-package/trunk/debian/changelog	2012-01-28 21:44:36 UTC (rev 5134)
+++ glibc-package/trunk/debian/changelog	2012-01-28 21:45:22 UTC (rev 5135)
@@ -12,6 +12,7 @@
  * local/manpages/ld.so.8: add a missing new line. Closes: #654582. 
  * debhelper.in/libc.NEWS: suggest environment variables as an
   alternative, thanks to Jonathan Nieder for the idea. Closes: #654835.
+ * Update Polish debconf translation, by Michał Kułach. Closes: #657748.
 
  [ Samuel Thibault ]
  * patches/hurd-i386/submitted-mmap.diff: New patch to fix iceweasel hang.

Modified: glibc-package/trunk/debian/po/pl.po
===================================================================
--- glibc-package/trunk/debian/po/pl.po	2012-01-28 21:44:36 UTC (rev 5134)
+++ glibc-package/trunk/debian/po/pl.po	2012-01-28 21:45:22 UTC (rev 5135)
@@ -1,17 +1,20 @@
 #
+# Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: debconf-glibc-locales-pl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: eglibc@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-10-30 11:52-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-02-28 21:45+0100\n"
-"Last-Translator: Emilian Nowak <emil5@go2.pl>\n"
-"Language-Team: <pl@li.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-01-28 15:33+0100\n"
+"Last-Translator: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
 "Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Gettext Translator 0.9\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
 #. Type: multiselect
 #. Choices
@@ -23,7 +26,7 @@
 #. Description
 #: ../debhelper.in/locales.templates:1002
 msgid "Locales to be generated:"
-msgstr "Wybierz ustawienia lokalne, które chcesz wygenerować:"
+msgstr "Proszę wybrać ustawienia lokalne, które mają zostać wygenerowane:"
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -34,7 +37,7 @@
 msgstr ""
 "Wybierane tutaj ustawienia lokalne stanowią podstawową strukturę dającą "
 "możliwość pracy systemu w specyficznym dla danego kraju środowisku (język, "
-"zestaw znaków, kolejność sortowania itp.)"
+"zestaw znaków, kolejność sortowania itp.)."
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
@@ -44,7 +47,8 @@
 "default, particularly for new installations. Other character sets may be "
 "useful for backwards compatibility with older systems and software."
 msgstr ""
-"Wybierz jakie ustawienia lokalne chcesz wygenerować. Najkorzystniej jest "
+"Proszę wybrać jakie ustawienia lokalne mają zostać wygenerowane. "
+"Najkorzystniej jest "
 "wybrać UTF-8, zwłaszcza na nowo instalowanych systemach. Pozostałe kodowania "
 "mogą być przydatne, aby utrzymać wsteczną kompatybilność ze starymi "
 "systemami lub programami."
@@ -59,7 +63,7 @@
 #. Description
 #: ../debhelper.in/locales.templates:2002
 msgid "Default locale for the system environment:"
-msgstr "Wybierz domyślne ustawienia lokalne, dla swojego systemu:"
+msgstr "Proszę wybrać domyślne ustawienia lokalne do swojego systemu:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -71,7 +75,7 @@
 msgstr ""
 "Wiele programów dostarczanych w pakietach Debiana wykorzystuje ustawienia "
 "lokalne, aby wyświetlać komunikaty we właściwym dla użytkownika języku. "
-"Możesz zmienić domyślne ustawienia lokalne dla całego systemu. Można wybrać "
+"Można zmienić domyślne ustawienia lokalne dla całego systemu. Można wybrać "
 "tylko te ustawienia lokalne, które wcześniej zostały wygenerowane."
 
 #. Type: select
@@ -82,7 +86,8 @@
 "is a multi-user system where not all users are able to speak the default "
 "language, they will experience difficulties."
 msgstr ""
-"Zwróć uwagę na to, że wybrany tutaj język ma wpływ na na cały system i "
+"Proszę zwrócić uwagę na to, że wybrany tutaj język ma wpływ na na cały system "
+"i "
 "większość działających w nim programów. Jeżeli z tego systemu korzysta wielu "
 "użytkowników posłujących się różnymi językami, to mogą oni mieć problemy ze "
 "zrozumieniem komunikatów systemu."
@@ -91,7 +96,7 @@
 #. Description
 #: ../debhelper.in/libc.templates:1001
 msgid "Do you want to upgrade glibc now?"
-msgstr "Czy teraz chcesz zaktualizować glibc ?"
+msgstr "Czy zaktualizować teraz glibc?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -105,7 +110,7 @@
 "yourself is xdm - because automatic restart might disconnect your active X11 "
 "sessions."
 msgstr ""
-"Serwisy i programy wykorzystujące NSS wymagają ponownego uruchomienia aby "
+"Usługi i programy wykorzystujące NSS wymagają ponownego uruchomienia, aby "
 "operacje związane z autoryzacją działały prawidłowo. Proces instalacji może "
 "zrestartować część serwisów (jak np. ssh lub telnetd), jednak niektóre "
 "usługi będą wymagały ingerencji użytkownika. Przykładem takiego programu "
@@ -118,7 +123,7 @@
 "This script detected the following installed services which must be stopped "
 "before the upgrade: ${services}"
 msgstr ""
-"Skrypt wykrył następujące serwisy, które należy ręcznie zrestartować "
+"Skrypt wykrył następujące serwisy, które należy ręcznie zrestartować: "
 "${services}"
 
 #. Type: boolean
@@ -127,14 +132,13 @@
 msgid ""
 "If you want to interrupt the upgrade now and continue later, please answer "
 "No to the question below."
-msgstr ""
-"Jeżeli chcesz przerwać aktualizację i dokończyć ją później wybierz nie."
+msgstr "Aby przerwać aktualizację i dokończyć ją później, proszę wybrać nie."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../debhelper.in/libc.templates:2001
 msgid "Services to restart for GNU libc library upgrade:"
-msgstr "Serwisy wymagające restartu po aktualizacji GNU libc."
+msgstr "Usługi wymagające restartu po aktualizacji GNU libc:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -146,11 +150,12 @@
 "review the following space-separated list of init.d scripts for services to "
 "be restarted now, and correct it if needed."
 msgstr ""
-"Uruchomione serwisy i programy wykorzystujące NSS wymagają restartu. W "
-"przeciwnym wypadku nie będą operacje związane z autoryzacją nie będą "
+"Uruchomione usługi i programy wykorzystujące NSS wymagają restartu. W "
+"przeciwnym wypadku operacje związane z autoryzacją nie będą "
 "działały prawidłowo. Przy usługach takich jak ssh będzie to oznaczało brak "
 "możliwości zalogowania. \n"
-"Zalecamy przejrzenie listy skryptów startowych i ewentualne jej poprawnie."
+"Zalecane jest przejrzenie listy skryptów startowych i jej ewentualne "
+"poprawienie."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -158,7 +163,7 @@
 msgid ""
 "Note: restarting sshd/telnetd should not affect any existing connections."
 msgstr ""
-"Uwaga: restart sshd/telnetd nie powinien mieć wpływy na nawiązane już "
+"Uwaga: restart sshd/telnetd nie powinien mieć wpływu na nawiązane już "
 "połączenia."
 
 #. Type: error
@@ -167,7 +172,7 @@
 msgid "Failure restarting some services for GNU libc upgrade"
 msgstr ""
 "Nastąpił błąd podczas restartowania niektórych usług po aktualizacji GNU "
-"libc."
+"libc"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -184,14 +189,14 @@
 "You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
 "start'."
 msgstr ""
-"Aby zrestartować ręcznie te usługi należy wywołać '/etc/init.d/<service> "
-"start'."
+"Aby zrestartować te usługi ręcznie należy wywołać \"/etc/init.d/<service> "
+"start\"."
 
 #. Type: error
 #. Description
 #: ../debhelper.in/libc.templates:4001
 msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
-msgstr ""
+msgstr "xscreensaver i xlockmore muszą zostać zrestartowane przed aktualizacją"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -204,12 +209,17 @@
 "stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
 "their current sessions."
 msgstr ""
+"Wykryto jedną lub więcej działających kopii programu xscreensaver lub "
+"xlockmore. Z powodu niekompatybilnych zmian biblioteki, aktualizacja "
+"biblioteki GNU libc uniemożliwiłaby autoryzację użytkownika do tych programów."
+" Należy zrestartować lub zatrzymać te programy przed aktualizacją, aby "
+"zapobiec utknięciu użytkowników poza ich aktualnymi sesjami."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../debhelper.in/libc.templates:5001
 msgid "Restart services during package upgrades without asking?"
-msgstr ""
+msgstr "Zrestartować usługi podczas aktualizacji pakietu bez pytania?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -223,3 +233,11 @@
 "necessary restarts will be done for you automatically so you can avoid being "
 "asked questions on each library upgrade."
 msgstr ""
+"Niektóre z zainstalowanych usług wymagają restartu, gdy są aktualizowane "
+"określone biblioteki (np. libpam, libc i libss1). Ponieważ restarty mogą "
+"spowodować przerwanie tych usług, użytkownik jest zwykle pytany podczas "
+"każdej aktualizacji o listę usług, które chce zrestartować. Można wybrać tę "
+"opcję, aby zapobiec takim pytaniom; wtedy wszystkie potrzebne restarty odbędą "
+"się automatycznie, a użytkownik uniknie pytania przy każdej aktualizacji "
+"biblioteki."
+


Reply to: