[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Stand op T-Dose?Dag allemaal,

T-DOSE wordt dit jaar weer gehouden, eind oktober. Ze hebben nu een oproep 
voor project-stands gedaan op hun site, reageren voor 30 juli:
http://www.t-dose.org/node/39

Wat mij betreft verzorgen we dit jaar weer een stand. Ik ben wel bereid om de 
kar te trekken maar kan het natuurlijk niet in mijn eentje organiseren. Wie 
is nog meer geïnteresseerd om langs te komen en te helpen met de stand?

groeten,
Thijs

ps: vergeet niet de keysigning in Tilburg vrijdag a.s., zie eerdere mail op 
deze lijst.

Attachment: pgpduvme0pQOY.pgp
Description: PGP signature


Reply to: