[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Status organisatie BSP UtrechtOn Monday 12 May 2008 18:19, Thijs Kinkhorst wrote:
> Goed dat je mailt. Ik ging net vanavond de wiki bijwerken.
>
> We hebben nu drie equivalente weekenden in juni, dus iedereen die wil komen
> kan in de tabel een voorkeur aangeven. Doe dat wel direct, want volgende
> week rond deze tijd wil ik de datum wel vastleggen.
>
> De rest zal grotendeels hetzelfde zijn als twee jaar geleden, details zal
> ik invullen als we de datum ook zeker hebben.

Link vergeten:
http://wiki.debian.org/BSP2008/Utrecht

Ik zal e.e.a. wat breder aankondigen dan deze lijst als we volgende week de 
datum en details duidelijk hebben.


Thijs

Attachment: pgpRnRswfpw96.pgp
Description: PGP signature


Reply to: