[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Status organisatie BSP Utrecht> Ik zou dit jaar graag de BSP bijwonen in Utrecht. Daarom dat ik graag
> zou weten wanneer de BSP waarschijnlijk zal doorgaan? Aarzel niet me te
> contacteren (liefst via IRC) om een weekend vast te leggen of eventuele
> problemen te bespreken.

Goed dat je mailt. Ik ging net vanavond de wiki bijwerken.

We hebben nu drie equivalente weekenden in juni, dus iedereen die wil komen 
kan in de tabel een voorkeur aangeven. Doe dat wel direct, want volgende week 
rond deze tijd wil ik de datum wel vastleggen.

De rest zal grotendeels hetzelfde zijn als twee jaar geleden, details zal ik 
invullen als we de datum ook zeker hebben.


groeten,
Thijs

Attachment: pgph2qhbXKqZD.pgp
Description: PGP signature


Reply to: