[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: List op lists.debian.org? (Was: Re: [lists.debian.nl] test)Hi Jeroen!

You wrote:

> Waarom niet een debian-devel-nl lijst op lists.debian.org aanvragen? Dan
> gaat alles samen met de listmaster spamfiltering van Debian, en
> bovendien, makkelijker te vinden voor mensen die een dergelijke lijst
> zoeken.

Jup, mee eens. 

-- 
Kind regards,
+----------------------------------------------------------------------+
| Bas Zoetekouw       | Sweet day, so cool, so calm, so bright, |
|----------------------------| The bridall of the earth and skie:   |
| bas@o2w.nl, bas@debian.org | The dew shall weep thy fall tonight;  |
+----------------------------|          For thou must die.  |
               +-----------------------------------------+

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@lists.debian.nl


Reply to: