[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

developers@debian.nl resurrected (was: Re: [debian.nl] test: ignore)On Fri, Mar 11, 2005 at 07:32:17AM +0100, dth wrote:
> testing 1 2 3

Yes!  We zijn weer in de lucht!  Met dank aan Lionel en Danny.

Groeten,

Joost

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl

Reply to: