[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

linux bijeenkomst 2004, 2004-11-06, Tiel: flyer-verspreider gezochtHoi,

Zaterdag 6 november, Wijkcentrum Drumptse Hof, de Balije 1, Tiel: "Linux
Bijeenkomst 2004".   Zie http://www.linux-bijeenkomst.nl/ .  Ik ga er
niet heen (andere verplichtingen dan), maar als jij er misschien wel
heen gaat, dan doe je me een plezier mij dat te melden zodat ik wat
Debian flyers ( http://mdcc.cx/~joostvb/flyer/ ) onder je arm kan
stoppen voordat je op pad gaat.

Groeten,

Joost

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: