[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian.nl] Re: Folder voor Debian booth at the Free Software BazaarOn Wed, Sep 01, 2004 at 04:56:31PM +0200, Geert Stappers wrote:
> On Wed, Sep 01, 2004 at 03:57:57PM +0200, Joost van Baal wrote:
> > On Wed, Sep 01, 2004 at 03:47:11PM +0200, Geert Stappers wrote:
> > <snip>
> > > > 
> > > > - Joost is begonnen met patchen van
> > > >   :pserver:anonymous@cvs.infodrom.org:/var/cvs/debian/goodies/flyers .
> > > >   ( http://www.nl.debian.org/events/materials/flyers/general/ )

> Over 4 weken is de "bazaar"
> De folder is een stuk wat wel schaalbaar is, vandaar deze posting hier.

Op http://mdcc.cx/~joostvb/flyer/ staat een nieuwe versie.  Commentaar
welkom.

Groeten,

Joost

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl

Reply to: