[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian.nl] Re: Folder voor Debian booth at the Free Software BazaarOn Wed, Sep 01, 2004 at 04:56:31PM +0200, Geert Stappers wrote:
> 
> De folder is een stuk wat wel schaalbaar is, vandaar deze posting hier.
> Die vooral een verzoek voor hulp is.

Mijn werk staat nu hier: http://mdcc.cx/~joostvb/flyer/ Ga nu aan de
Nederlandse vertaling werken.

Commentaar en patches welkom.

Groeten,

Joost

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: