[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian.nl] voorstel voor keysigning in WageningenOn Thu, Jul 08, 2004 at 04:28:19PM +0200, Olivier Sessink wrote:
> 
> bij deze een voorstel voor de keysigning in Wageningen:
> 
> dinsdag 13 juli 20:30

Dan kan ik er bij zijn.

> vrijdag 16 juli 20:30 (als doordeweeks niet goed uitkomt)

Dan ik niet.

> Hoogstraat 21 Wageningen
> http://www.vlaamschereus.nl/route.html

Ik neem aan dat t te doen is om vanaf het NS station daar heen te lopen,
niet?

Groeten,

Joost

-- 
Per inwoner wordt in Nederland 120 maal meer getapt dan in de VS.
        -- Bits of Freedom over rapportage over justitiële
          telefoontaps in onderzoek van het
          Max-Planck-Institut, juni 2004, http://bof.nl/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl

Reply to: