[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[debian.nl] Re: developers@debian.nl lijst probleem: mx.hoho.nl[195.64.82.84] is wel _erg_ strict in sender checking...Hoi Joost,

Quoting Joost van Baal (joostvb@mdcc.cx):
> host mx.hoho.nl[195.64.82.84] said: 451 rejected: temporarily unable to
>  verify sender address (try again later)
>  <joostvb-debian-event-eu-20040403-1@mdcc.cx>
> 
> Sinds Apr 3 19:05:26 is dat aan de gang. Ik geloof niet dat het
> @mdcc.cx email domein echt zo kapot is. DNS werkt prima, en ook
> accepteren van mail geeft geen problemen.

Zeer vreemd, maar mx.hoho.nl was inderdaad alle notie van .cx kwijt (zowel
NS voor *.cx als MX records voor subdomains). Ik heb de nameserver even
opnieuw gestart, en dingen werken weer; ik ga alsnog even uitzoeken wat er
aan de hand was. Overigens had dit niets te maken met mijn opmerkingen over
spamchecks op de list ;)

Groetjes,
	Robert
-- 
/^"- '-(\__/)-' -"^\
  '-.' oo '.-' Holy Jesus! What are these goddamn animals?!
    `-..-'    
      Finger rvdm@db.debian.org for my GPG key.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl

Reply to: