[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[debian.nl] developers@debian.nl lijst probleem: mx.hoho.nl[195.64.82.84] is wel _erg_ strict in sender checking...Hoi Robert,

Ik heb 2 posts voor developers@debian.nl in mijn uitgaande mail queue:
message-id=<[🔎] 20040403165536.GF7842@nagy.mdcc.cx> en
message-id=<[🔎] 20040403152004.GC7842@nagy.mdcc.cx>.
mx.hoho.nl[195.64.82.84] wil die niet vreten:

 host mx.hoho.nl[195.64.82.84] said: 451 rejected: temporarily unable to
 verify sender address (try again later)
 <joostvb-debian-event-eu-20040403-1@mdcc.cx>

Sinds Apr 3 19:05:26 is dat aan de gang. Ik geloof niet dat het
@mdcc.cx email domein echt zo kapot is. DNS werkt prima, en ook
accepteren van mail geeft geen problemen.

Kun je dr eens naar kijken? Bedankt, Groeten,

Joost

-- 
                . .         http://mdcc.cx/
Joost van Baal        .  .
               .  .      http://logreport.org/
                . .    http://abramowitz.uvt.nl/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl

Reply to: