[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian.nl] PPC hardware donatieOn Tue 05 Aug 2003, Vincent Zweije wrote:
> 
> Het lijkt mij voldoende om deze machine ergens aan het internet te hangen,
> en aan geinteresseerde developers accounts te geven voor ontwikkeling
> op PPC platform.

Niet als ook de installer getest moet worden...


Paul Slootman

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl


Reply to: