[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian.nl] over 2 wekenhenk@waag.org (henk@waag.org) wrote:
> > Hoe laat start het?
> het start om 20:00
> 
Hmm. Ik woon in Hengelo en mijn laatste trein terug rijdt dan minder dan
drie uur na aanvang al weg. Dat is misschien toch niet al te efficiënt,
tenzij er nog meer mensen uit deze streek gaan en een auto hebben oid?


Wilmer van der Gaast.

-- 
+-------- .''`.   - -- ---+ +    - -- --- ---- ----- ------+
| lintux : :' : lintux.cx | | OSS Programmer   www.niode.nl |
|  at  `. `~' debian.org | | www.lintux.cx www.algoritme.nl |
+--- -- - ` ---------------+ +------ ----- ---- --- -- -    +

Attachment: pgp4sAaDpPT_i.pgp
Description: PGP signature


Reply to: