[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[debian.nl] over 2 wekenHallo,

Over 2 weken is het zaterdag 16 augustus
en dan bestaat Debian 10 jaar.
In Nederland wordt dat gevierd in De Waag in Amsterdam.

Wat breng ik mee?Geert Stappers

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl


Reply to: