[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian.nl] Debian supportOn Thu, Jun 19, 2003 at 03:31:52PM +0200, Jim Mintha wrote:
> Wij zijn bezig om Linux "official" te ondersteunen.  Wij hebben (bijna)
> voor Debian gekozen.  Een ding dat mij manager heeft gevraagd is om
> de namen van een paar bedrijven dat kunnen Debian ondersteunen in
> geval van groot calamiteiten. (wij zijn allemaal dood of zoiets :)
> 
> Kennen jullie anderen?

Misschien is het interessant om GSS netConcepts te noemen in dit
verband (http://www.gss-netconcepts.de). Ik weet alleen niet of
ze ook buiten Duitsland services willen leveren (voor grote klanten).

GSS netConcepts support een thin-client systeem geheel gebaseerd
op Debian GNU/Linux.

Het (nog jonge) free software project: http://m23.sourceforge.net

Jama Poulsen
http://debianlinux.net
http://vemail.org

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl


Reply to: