[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[debian.nl] Debian supportWij zijn bezig om Linux "official" te ondersteunen. Wij hebben (bijna)
voor Debian gekozen. Een ding dat mij manager heeft gevraagd is om
de namen van een paar bedrijven dat kunnen Debian ondersteunen in
geval van groot calamiteiten. (wij zijn allemaal dood of zoiets :)
Voor Sun heb je Sun Professional Services, voor MS, Microsoft Support
Services en hij wil dezelfde voor Debian hebben.

Ik heb een gevonden: http://www.qcg.nl/

Kennen jullie anderen?

Met dank,
Jim

-- 
Jim Mintha                    Email: j.t.mintha@uva.nl
System Administrator               Work: +31 20 525-4919
Informatiseringscentrum           	 Home: +31 20 662-3892
University of Amsterdam        Debian GNU/Linux: jmintha@debian.org
_There are always Possibilities_         http://www.mintha.com

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl


Reply to: