[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian.nl] meeting vrijdag
> 
> 
> Hi,
> 
> On Mon, Oct 21, 2002 at 05:03:34PM +0200, Wichert Akkerman wrote:
> 
> > Wie komen er eigenlijk allemaal vrijdag?
> 
> Afgaande op een eerder mailtje sowieso vier: Ivo Timmermans, Russell
> Coker, Wouter van Heyst en ikzelf, maar er zijn ongetwijfeld meer.

Ik ben er ook, tot vrijdag. Ivo, mocht je nog plek krijgen in je auto,
dan rij ik graag mee. 

Biella 
(Now that I know some of you, I feel more comfortable using my Dutch)

-----------------------------------------------------------------------
http://www.healthhacker.com/satoroams

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl


Reply to: