[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian.nl] 2 alpha machines te geefOn Sat, May 04, 2002 at 11:43:38AM +0200, Joop Stakenborg wrote:
> On Saturday 04 May 2002 11:31, Wichert Akkerman wrote:
> > Previously Joop Stakenborg wrote:
> > > Voor wie interesse heeft, ik ken iemand die gratis 2 alpha machines wil
> > > weggeven (zonder monitor). Het is een AXP150 met 64 MB RAM en 2 maal 1 GB
> > > scsi.
> >
> > Wat voor snelheid moeten we ongeveer aan denken met zo een machine?
> >
> 
> Het is een EV4 processor. Snelheid is vergelijkbaar met een Pentium 100 MHz,
> maar de scsi disks zorgen voor een extra boost.

Ik ben er wel geinteresseerd in, kan ik de Hurd port naar alpha helpen
en alle Debian Developers nog meer werk geven met een eventuele
hurd-alpha port. :-)

Jeroen Dekkers
-- 
Jabber supporter - http://www.jabber.org Jabber ID: jdekkers@jabber.org
Debian GNU supporter - http://www.debian.org http://www.gnu.org
IRC: jeroen@openprojects

Attachment: pgpqkcXqDf7Xu.pgp
Description: PGP signature


Reply to: