[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian-users-eo] Pri la listo memOn Fri, Oct 20, 2017 at 12:41:17PM -0300, Eduardo Trápani wrote:

> En aliaj listoj tio estas iom pli evidenta. Jen temo hodiaŭa en
> debian-kernel:
> 
> Bug#879184: firmware-atheros: QCA6174 stops working on newer kernels after
> second group rekeying
> 
> En eta ekrano, se la temlinio estus:
> 
> [debian-kernel] Bug#879184: firmware-atheros: QCA6174 stops working on newer
> kernels after second group rekeying
> 
> vi verŝajne ne povus vidi ĉion, aŭ sufiĉe.

  La aldono al la temlinio povas esti plej mallonga kiel [d-eo]. Nur iu
  por sciigu al mi ke la mesaĝo esti sendita de la listo. 

-- 

Gilberto F da Silva - gfs1989@mandic.com.br - ICQ 136.782.571
Stela dato:2.458.047,282  Loka tempo:2017-10-20 15:46:17 Vendredo 

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: