[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: LaTeXEdmund GRIMLEY EVANS <edmundo@rano.org> writes:

> Kiel oni metu la paĝnumerojn en la paĝangulo kun
> \documentclass{scrartcl}? Tio okazas aŭtomate kun scrbook, sed scrbook
> ankaŭ movas la tekston depende de la paĝpareco, kion mi ne deziras,
> kaj mi timas, ke scrbook ŝanĝus ankaŭ aliajn aferojn; mi jam delonge
> uzas scrartcl por ĉi tiu projekto.

Se vi parolas la anglan aŭ la germanan, ekzistas help-projekto pri
koma-script.

http://socha.net/scrguide

Endas legi scriguide.dvi (bedaŭrinde nur en la angla kaj en la
germana)

Vi povas uzis \usepackage{scrpage2} kaj defini \pagestyle{scrheadings}

Kun eg. \lfoot{\pagemark} vi metas paĝnumerojn en la angulon.

> Kiel oni faru "minipage" kun pluraj alineoj? Por la dorsa kovrilo mi
> volas komposti teksteton kun pluraj alineoj kaj poste loki la tutan
> skatolon en angulon de la paĝo apud la strikodo. Devas esti apartaj
> alineoj, ĉar mi uzas malsamgrandajn tiparojn en ili, kaj mi ne scias
> ŝanĝi la distancon inter la linioj, se mi ne komencas novan alineon.

Eble kun \parbox vi povas fari tion. 

\vfill
\begin{flushright}
\parbox[b]{8cm}{pluraj alineoj} 
\end{flushright}

por meti la skatolon en la dekstran angulon supren.

Mi pensas, ke ankaŭ eblas meti \parbox en tabular kune kun strikodo.

> Ĝenerale, pri kiuj komandoj mi legadu, se mi volas fari enpaĝigecajn
> aferojn, kiel ekzemple komposti alineon en skatolo kaj poste alĝustigi
> la pozicion de la skatolo apud bildo, ktp? Ĉu mi faru ĉion ene de
> \begin{picture}?

Ekzistas la komando \caption por floats kiel figure aŭ table, sed ĝi
nur estas super aŭ malsuper la bildo.

> Por uzi normalajn tiparojn anstataŭ la aĉa Computer Modern:
>
> \fontfamily{ptm}\fontsize{10}{12}\selectfont % Times en grando 10
>
> \fontfamily{phv}\selectfont          % Helvetica
>
> Eblas ankaŭ uzi ajnan trutajpan tiparon, sed la instrukcio por tio
> estas iom longa por ĉi tiu retmesaĝo.

Mi ekuzas cm-super, kio estas trutajpan tiparon de cm. Do mi ne
pensas, ke ĝi estas aĉa. ;-)

> Por konverti al PDF kun inkluzivitaj tiparoj:

Pli bone uzu pdflatex kun hyperref-pakaĵo. Estas ege pli bone. Vi
povas uzi multajn referencojn en la dokumento ktp.

http://www.tug.org/applications/hyperref/manual.html

Ĝis!
juh

-- 
Umzingelt von Nazis oder Ganz schön schizo
http://www.sudelbuch.de/2001/20010318.htmlReply to: