[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: LaTeXEdmund:
> Jen kelkaj specimenaj demandoj:

> Kiel oni metu la pa??numerojn en la pa??angulo kun
> \documentclass{scrartcl}? Tio okazas a??tomate kun scrbook, sed
> scrbook anka?? movas la tekston depende de la pa??pareco, kion mi ne
> deziras, kaj mi timas, ke scrbook ??an??us anka?? aliajn aferojn; mi
> jam delonge uzas scrartcl por ??i tiu projekto.

\pagestyle{headings}
\markboth{\hfill\thepage}{\hfill\thepage}

(Angulo supre-dekstra; maldekstra estus \thepage\hfill.)

Oni ankau povus redifini \thepage, por ke ghi faru ion alian.

> Kiel oni faru "minipage" kun pluraj alineoj? Por la dorsa kovrilo mi
> volas komposti teksteton kun pluraj alineoj kaj poste loki la tutan
> skatolon en angulon de la pa??o apud la strikodo. Devas esti apartaj
> alineoj, ??ar mi uzas malsamgrandajn tiparojn en ili, kaj mi ne scias
> ??an??i la distancon inter la linioj, se mi ne komencas novan alineon.

\begin{minipage}{2cm}

foo foo foo

bar bar bar

\end{minipage}

> ??enerale, pri kiuj komandoj mi legadu, se mi volas fari enpa??igecajn
> aferojn, kiel ekzemple komposti alineon en skatolo kaj poste
> al??ustigi la pozicion de la skatolo apud bildo, ktp? ??u mi faru
> ??ion ene de \begin{picture}?

minipage kaj parbox. Por kompleksaj aferoj ankau helpas savebox (shparas
tempon kaj - pli grave - spacon ofte limitan).


Jiri
-- 
Jiri Baum <jiri@baum.com.au>           http://www.csse.monash.edu.au/~jirib
  MAT LinuxPLC project --- http://mat.sf.net --- Machine Automation ToolsReply to: