[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kppp kaj Kmail en Debian07.08.03 05:45:58, Jiri Baum <jiri@baum.com.au> wrote:

>Raul:
>> 	2) Kun Kmail mi povas mesaghon sendi, sed ne ion ajn ricevi.
>> 	Aperas la mesagho:
>
>> 	'error connecting to pop3.freenet.de
>> 	could not login to pop3.freenet.de
>> 	I said: "PASS <your password>"
>> 	And then the server said:
>> "-ERR permission denied"
>
>Shajnas kiel malghusta nomo au pasvorto... kontrolu ilin en kmail (nu,
>kontrolu la nomon, retajpu la pasvorton).

	Dankon Jiri, sed mi credas ke la problemo ne estas tie. Ne de mi 
volas la "server" pasvorton sed la mia komputilo petas pasvorton de 
"server" (ghi petas autentigon?). Mi tamen kontrolos la instalon.

Raúl

>Jiri
>-- 
>Jiri Baum <jiri@baum.com.au>      http://www.csse.monash.edu.au/~jirib
> MAT LinuxPLC project --- http://mat.sf.net --- Machine Automation Tools
>
>
>-- 
>To UNSUBSCRIBE, email to debian-esperanto-request@lists.debian.org
>with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact 
listmaster@lists.debian.org
>
>
>
Raúl Claro Huneeus * Frauenlobstrasse 20a * 80337 Muenchen * 
089/53 30 27
 Reply to: