[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

E-igo debiano k mandrako 
 
Gekaraj, 
mi komencas helpi en la E-igo de Mandrako, la nuna versio 9.0 jam estas  
grandparte en E-o, gxi instaligxas E-e kaj tiel KDE aperas ankaw nialingve,  
Verkilo (KWord) ecx bonege ebligas skribi en E-o. Do, mi eklaboros por  
korekti erarojn kaj kompletigi la E-an version de MDK. 
Nun mia demando: 
Cxu ne multege da terminoj en Debiano kaj Mandrejko estas la samaj? Cxu ni  
povas permesi al ni la lukson reinventi cxion kun la granda risko ke la du  
versioj havos malsaman terminologion? 
Mi pensas ke valoras la penon helpi unu la alian, tiel rapidigante la E-igon  
de ambaw versioj. Cxu? 
Gxis poste 
kore salutas vin 
Vilhelmo Lutermano. 
 
La Lundon la 24-an de Februaro 2003 04:32-an, Edmund GRIMLEY EVANS skribis: 
> #%luiz f portella <ioajn@lujz.org>: 
> > Nuntempe mi laboras pri mutt. 
> > Por "set index_format=", mi povis limigi spacon por montri grandon de 
> > mesagxo, 4 spacoj, %4c. set index_format="%4C %Z %{%b %d} %-20.20L (%4c) 
> > %s" 
> > 
> > Por "set indent_string=", mi ne sukcesis fari tion, mi provis: %2n 
> > set indent_string="%2n> " 
> 
> Ver?ajne vi celas: 
> 
> set indent_string="%.2n> " 
> 
> La reguloj por tiaj formatoj similas al la reguloj por printf en C. Vi 
> povas legi pri ili en "man 3 printf", ver?ajne, kaj eksperimenti per 
> la ?elkomando printf, se vi volas: 
> 
> $ printf "%.3s.\n" ab 
> ab. 
> $ printf "%.3s.\n" abcd 
> abc. 
> $ printf "%5.3s.\n" ab 
>  ab. 
> $ printf "%5.3s.\n" abcd 
>  abc. 
> 
> Edmundo Reply to: