[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

MaskinkonstruksjonGod morgen,

Jeg skriver fordi jeg ser muligheten for samarbeid med firmaet ditt.

Jeg vil gjerne snakke med en beslutningstaker innen prosessforbedring. Vi designer og bygger nisje maskiner som er laget spesielt for kundenes behov og for implementering av spesifikke mål.

Vi er ansvarlige for analyse, design, passende materialer og sluttproduksjon. Takket være mange års arbeid med selskaper som din, vet vi hvilke tiltak vi skal gjøre for å redusere produksjonskostnadene tilstrekkelig med en samtidig økning i kvalitet og garanti for produksjons kontinuitet.

Når kan jeg ringe deg?

Adam Fonda


Reply to: