[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#833597: [l10n] Updated Czech translation of debian-edu-config debconf messagesPackage: debian-edu-config
Severity: wishlist
Tags: l10n, patch

Hi,

in attachement there is updated Czech (cs.po) translation of 
debian-edu-config debconf messages. Please include it with the
package.

Thank you
-- 
Miroslav Kure
# Czech translation of debian-edu-config debconf messages.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the debian-edu-config package.
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2006, 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-edu-config\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-config@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2013-05-22 15:09+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-06 18:30+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-config.templates:1001
msgid "Should the init.d/update-hostname script run at boot time?"
msgstr "Má se během zavádění systému spustit skript init.d/update-hostname?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-config.templates:2001
msgid "Do you want to run enable-nat on your system?"
msgstr "Chcete na svém systému spouštět enable-nat?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-config.templates:2001
msgid ""
"The enable-nat script activates NAT for your Thin-Clients and overwrites "
"your iptables rules."
msgstr ""
"Skript enable-nat na tenkých klientech aktivuje NAT (překlad síťových adres) "
"a přepíše vaše pravidla iptables."

#. Type: password
#. Description
#: ../debian-edu-config.templates:4001
msgid "Enter the Kerberos KDC master key:"
msgstr "Zadejte hlavní klíč pro Kerberos KDC:"

#. Type: password
#. Description
#: ../debian-edu-config.templates:4001
msgid ""
"A password is needed as Kerberos master key and for all default principals.  "
"You can use your root password or type something else. Make sure you "
"remember the password."
msgstr ""
"Zadané heslo se použije jako hlavní klíč pro Kerberos a pro všechny výchozí "
"principály. Můžete použít heslo uživatele root, nebo si vymyslet něco "
"jiného. Důležité je, abyste si heslo zapamatovali."

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../debian-edu-config.templates:4001 ../debian-edu-config.templates:9001
msgid "Note that you will not be able to see the password as you type it."
msgstr "Při zadávání se heslo nebude zobrazovat."

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../debian-edu-config.templates:5001 ../debian-edu-config.templates:10001
msgid "Re-enter password to verify:"
msgstr "Znovu zadejte heslo pro ověření:"

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../debian-edu-config.templates:5001 ../debian-edu-config.templates:10001
msgid ""
"Please enter the same password again to verify that you have typed it "
"correctly."
msgstr "Zadejte heslo ještě jednou pro ověření, že jste ho napsali správně."

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-config.templates:6001 ../debian-edu-config.templates:11001
msgid "Password input error"
msgstr "Chyba při zadávání hesla"

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-config.templates:6001 ../debian-edu-config.templates:11001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "Zadaná hesla jsou různá. Zkuste to prosím znovu."

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-config.templates:7001 ../debian-edu-config.templates:12001
msgid "Empty password"
msgstr "Prázdné heslo"

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-config.templates:7001 ../debian-edu-config.templates:12001
msgid ""
"You entered an empty password, which is not allowed. Please choose a non-"
"empty password."
msgstr ""
"Zadali jste prázdné heslo, což není dovoleno. Zadejte prosím neprázdné "
"heslo."

#. Type: password
#. Description
#: ../debian-edu-config.templates:9001
msgid "Enter the LDAP super-admin password:"
msgstr "Zadejte heslo pro správce LDAP:"

#. Type: password
#. Description
#: ../debian-edu-config.templates:9001
msgid ""
"A password is used as initial password for the super-admin user of GOsa². "
"You can use your root password or type something else. Make sure you "
"remember the password."
msgstr ""
"Zadané heslo se použije jako počáteční heslo pro správce GOsa². "
"Můžete použít heslo uživatele root, nebo si vymyslet něco jiného. "
"Důležité je, abyste si heslo zapamatovali."

Reply to: