[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#492117: debian-edu-install: [INTL:fi] Updated Finnish translation of the debconf templatesPackage: debian-edu-install
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Please include attached updated translation file fi.po to the package.

Regards,
Esko Arajärvi

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)

iEYEARECAAYFAkiHi4UACgkQejjRZhTfFSzBAgCfSkv7IHD/PRjKiOrYOy6cEmgq
3u4An1AiQ7XEOg5lHiEx/Zh3tiQlZG8i
=8DEt
-----END PGP SIGNATURE-----
# #-#-#-#-# fi.po (debian-installer) #-#-#-#-#
# #-#-#-#-# fi.po (nn) #-#-#-#-#
# #-#-#-#-# fi.po (debian-edu-install) #-#-#-#-#
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# #-#-#-#-# fi.po.newstring (nn) #-#-#-#-#
# THIS FILE IS AUTOMATICALLY GENERATED FROM THE MASTER FILE
# packages/po/nn.po
#
# DO NOT MODIFY IT DIRECTLY : SUCH CHANGES WILL BE LOST
#
# translation of nn.po to Norwegian Nynorsk
# translation of debian-installer.po to Norwegian nynorsk
# Norwegian Nynorsk messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
# Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2004, 2005, 2006.
#
# #-#-#-#-# fi.po.newstring (debian-installer) #-#-#-#-#
# THIS FILE IS AUTOMATICALLY GENERATED FROM THE MASTER FILE
# packages/po/fi.po
#
# DO NOT MODIFY IT DIRECTLY : SUCH CHANGES WILL BE LOST
#
# Finnish messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
# Tommi Vainikainen <thv+debian@iki.fi>, 2003 - 2004
# Tapio Lehtonen <tale@debian.org>, 2004 - 2005
# Thanks to lokalisointi-laatu@linux-aktivaattori.org.
#
#
# #-#-#-#-# fi.po (Popularity-contest) #-#-#-#-#
# Translation of popularity-contest to Finnish
# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
# this format, e.g. by running:
# info -n '(gettext)PO Files'
# info -n '(gettext)Header Entry'
# Some information specific to po-debconf are available at
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Popularity-contest\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-edu-install@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-02 18:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-23 22:41+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:1001
msgid "Choose Debian Edu profile"
msgstr "Valitse Debian Edu -profiili"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Main-Server"
msgstr "Pääpalvelin"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Workstation"
msgstr "Työasema"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Thin-Client-Server"
msgstr "Päätepalvelin"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Standalone"
msgstr "Itsenäinen työasema"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
msgid "Profile(s) to apply to this machine:"
msgstr "Tällä koneella käytettävät profiilit:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
msgid "Profiles determine how the machine can be used out-of-the-box:"
msgstr "Profiilit määrittävät mihin konetta voidaan käyttää suoraan asennuksen jälkeen."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:2002
msgid ""
" - Main-Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
"        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
"        should only be one such server on a Debian Edu\n"
"        network.\n"
" - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
" - Thin-Client-Server:\n"
"        includes 'Workstation' and requires two network\n"
"        cards.\n"
" - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
"        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
"        profiles."
msgstr ""
" - Pääpalvelin:  Varattu Debian Edu -palvelimelle. Ei sisällä graafista\n"
"         käyttöliittymää. Debian Edu -verkossa tulisi olla vain\n"
"         yksi tällainen palvelin.\n"
" - Työasema:   Debian Edu -verkon tavalliset koneet.\n"
" - Päätepalvelin: Sisältää ”työaseman” ja vaatii kaksi verkkokorttia.\n"
" - Itsenäinen työasema:\n"
"         Tarkoitettu Debian Edu -verkon ulkopuolella oleville\n"
"         koneille. Tätä ei voida käyttää muiden profiilien\n"
"         kanssa. Sisältää graafisen käyttöliittymän."

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3001
msgid "Minimal"
msgstr "Minimaalinen"

#. Type: multiselect
#. Description
#. # Translators, do not translate "Sugar"
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:3002
msgid ""
" - Main-Server: reserved for the Debian Edu server. It does not\n"
"        include any GUI (Graphical User Interface). There\n"
"        should only be one such server on a Debian Edu\n"
"        network.\n"
" - Workstation: for normal machines on the Debian Edu network.\n"
" - Thin-Client-Server:\n"
"        includes 'Workstation' and requires two network\n"
"        cards.\n"
" - Standalone: for machines meant to be used outside the Debian Edu\n"
"        network. It includes a GUI and conflicts with other\n"
"        profiles.\n"
" - Sugar:    variant of 'Standalone' that includes the Sugar\n"
"        desktop environment which promotes sharing and\n"
"        collaborative learning for children.\n"
" - Minimal:   fully integrated into the Debian Edu network but\n"
"        contains only a basic system without any GUI."
msgstr ""
" - Pääpalvelin:  Varattu Debian Edu -palvelimelle. Ei sisällä graafista\n"
"         käyttöliittymää. Debian Edu -verkossa tulisi olla vain\n"
"         yksi tällainen palvelin.\n"
" - Työasema:   Debian Edu -verkon tavalliset koneet.\n"
" - Päätepalvelin: Sisältää ”työaseman” ja vaatii kaksi verkkokorttia.\n"
" - Itsenäinen työasema:\n"
"         Tarkoitettu Debian Edu -verkon ulkopuolella oleville\n"
"         koneille. Tätä ei voida käyttää muiden profiilien\n"
"         kanssa. Sisältää graafisen käyttöliittymän.\n"
" - Sugar:     ”Itsenäisen työaseman” muunnelma, johon on lisätty\n"
"         Sugar-työpöytäympäristö, joka rohkaisee lapsia\n"
"         opiskelemaan yhdessä ja jakamaan tietoa.\n"
" - Minimaalinen: Debian Edu -verkkoon normaalisti yhdistetty kone,\n"
"         jossa ei kuitenkaan ole graafista käyttöliittymää."

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid "Standalone profile cannot be used with other profiles"
msgstr "Profiilia ”Itsenäinen työasema” ei voida käyttää muiden profiilien kanssa."

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4001
msgid "The Standalone profile cannot be installed together with any other profile on the same machine. Please either only choose Standalone or any other combination excluding Standalone."
msgstr "Profiilia ”Itsenäinen työasema” ei voida asentaa samaan koneeseen yhdessä muiden profiilien kanssa. Valitse vain ”Itsenäinen työasema” tai jokin muiden vaihtoehtojen yhdistelmä."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:5001
msgid "Standalone installation is partly manual"
msgstr "Profiilin ”Itsenäinen työasema” asennus on tehtävä osaksi käsin."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:5001
msgid "The Standalone install is currently not as automatic as the other profiles, to make it easier to do manual partitioning. You are now sent to the debian-installer main menu. Select \"Change debconf priority\", and choose priority \"high\" to enable the automatic installation again."
msgstr "Kovalevyjen osioinnin helpottamiseksi profiilin ”Itsenäinen työasema” asennusprosessi ei ole yhtä automaattinen kuin muiden profiilien. Siirryt seuraavaksi Debian-asentimen päävalikkoon. Valitse ”Muuta debconf-prioriteettia” ja valitse prioriteetiksi ”korkea” ottaaksesi automaattiasennuksen takaisin käyttöön."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:7001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
msgid "Really use the automatic partitioning tool?"
msgstr "Haluatko varmasti käyttää automaattista osiointityökalua?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8001
msgid "This will destroy the partition table on all disks in the machine. REPEAT: THIS WILL WIPE CLEAN ALL HARD DISKS IN THE MACHINE! If you have important data that are not backed up, you may want to stop now in order to do a backup. In that case, you'll have to restart the installation later."
msgstr "Tämä tuhoaa kaikkien koneen levyjen osiotaulut. TOISTAN: KAIKKI KONEEN LEVYJEN TIEDOT KATOAVAT! Jos levyillä on tärkeää tietoa, jota ei vielä ole varmuuskopioitu, on suositeltavaa lopettaa nyt ja kopioida tiedot talteen. Tällöin asennus on käynnistettävä myöhemmin uudestaan."

#. Type: text
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9001
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "Participate in the package usage survey?"
msgstr "Osallistutko Debianin pakettien käyttötutkimukseen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "The system may anonymously supply the distribution developers with statistics about the most used packages on this system. This information influences decisions such as which packages should go on the first distribution CD."
msgstr "Järjestelmä voi automaattisesti lähettää jakelun kehittäjille nimettömiä tilastotietoja järjestelmän eniten käytetyistä paketeista. Tämän tiedon avulla valitaan esimerkiksi jakelun ensimmäiselle CD-levylle tulevia paketteja."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "If you choose to participate, the automatic submission script will run once every week, sending statistics to the distribution developers. The collected statistics can be viewed on http://popcon.debian.org/.";
msgstr "Jos päätät osallistua, kerran viikossa suoritettava komentotiedosto lähettää tilastoja jakelun kehittäjille. Kootut tilastot ovat luettavissa osoitteessa http://popcon.debian.org/.";

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:10001
msgid "This choice can be later modified by running \"dpkg-reconfigure popularity-contest\"."
msgstr "Valintaa voidaan muuttaa myöhemmin ajamalla komento ”dpkg-reconfigure popularity-contest”."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-install-udeb.templates:1001
msgid "Install Debian Edu profile (enforce menu order)"
msgstr "Asenna Debian Edu -profiili (noudata valikon järjestystä)"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Some errors were found during installation"
msgstr "Asennuksen aikana löytyi joitain virheitä:"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "${ERRORS}"
msgstr "${ERRORS}"

#. Type: error
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:1001
msgid "Consider reporting them to the Debian Edu developers."
msgstr "Harkitse näiden raportoimista Debian Edu -kehittäjille."

#, fuzzy
#~ msgid "Something went wrong during the Debian Edu install process"
#~ msgstr "Koululinuxin asennuksessa tapahtui virhe."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Please report the error using <URL:http://bugs.skolelinux.org/>, and "
#~ "remember to attach the content of /var/log/installer.log to the bug "
#~ "report."
#~ msgstr ""
#~ "Ole ystävällinen ja ilmoita virheestä osoitteeseen <URL:http://bugs.";
#~ "skolelinux.no/>. Muista liittää vikailmoitukseesi /var/log/installer.log:"
#~ "n sisältö"
#~ msgid "These are the reported errors:"
#~ msgstr "Seuraavat virheet havaittiin:"
#~ msgid "${errorlist}"
#~ msgstr "${errorlist}"
#~ msgid "Make sure the Installation CD is in the CD tray"
#~ msgstr "Varmista, että Asennus-CD on CD-asemassa"
#~ msgid ""
#~ "The installation is mostly automatic and will use the CD if it is "
#~ "available in the CD tray, but will fail if the CD is missing. Please "
#~ "make sure the CD is in the CD tray now."
#~ msgstr ""
#~ "Asennus on pääasiassa automaattinen ja tapahtuu CD-levyltä. Asennus ei "
#~ "onnistu jos CD-levy ei ole asemassa. Varmista nyt, että CD-levy on "
#~ "asemassa."
#~ msgid "The machine will now reboot"
#~ msgstr "Kone käynnistyy nyt uudestaan"
#~ msgid ""
#~ "To ensure that all services and applications start correctly, the machine "
#~ "now needs to reboot."
#~ msgstr ""
#~ "Kone täytyy nyt käynnistää uudelleen, jotta kaikki palvelut ja ohjelmat "
#~ "varmasti käynnistyvät oikein."
#~ msgid ""
#~ "The profiles you choose determine how the machine can be used out-of-the-"
#~ "box. You can choose several profiles, but you have to choose at least one."
#~ msgstr ""
#~ "Valitut profiilit määrittelevät koneen käyttömahdollisuudet välittömästi "
#~ "asennuksen jälkeen. Ainakin yksi profiili täytyy valita, mutta voit "
#~ "valita myös useita."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Every Debian Edu network needs one, and only one machine running the "
#~ "'Main-Server' profile to provides the (network) services. This profile "
#~ "does not include a Graphical User Interface(=GUI), if you want a GUI you "
#~ "will need to include the 'Workstation' profile or 'Thin-Client-Server'."
#~ msgstr ""
#~ "Jokaisessa Koululinux-verkossa täytyy olla yksi ja vain yksi \"Pääpalvelin"
#~ "\"-profiilia käyttävä kone. Tämä palvelinkone toimii asiakaskoneille "
#~ "(pääasiassa) verkko-, tiedosto- ja LDAP-palvelimena, joten ilman tätä "
#~ "konetta verkko ei toimi. Huomaa, että koska tälle tietokoneelle "
#~ "tallennetaan kaikki datatiedostot, kiintolevyllä täytyy olla runsaasti "
#~ "vapaata tilaa. Jos koneelle asennetaan yksin tämä profiili, koneelle ei "
#~ "asennu ollenkaan graafista käyttöliittymää (GUI). Jos haluat asentaa "
#~ "koneelle myös graafisen käyttöliittymän, valitse toiseksi profiiliksi "
#~ "joko \"Työasema\", tai \"Kevyitten asiakaskoneiden palvelin.\""

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Machines running the 'Workstation' profile are normal machines where "
#~ "users logging in are authenticated against the machine running the 'Main-"
#~ "Server' profile, which also stores their home directories."
#~ msgstr ""
#~ "\"Työasema\"-profiilia käyttävät koneet ovat tavallisia tietokoneita, "
#~ "joille kirjautuvan käyttäjän todentaa \"Pääpalvelin\"-profiilia käyttävä "
#~ "kone, jolle on myös tallennettu käyttäjän asetukset ja asiakirjat "
#~ "sisältävä kotihakemisto."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Machines running the 'Thin-Client-Server' profile need to have two "
#~ "network cards. This profile includes the 'Workstation' profile."
#~ msgstr ""
#~ "\"Kevyiden asiakaskoneiden palvelin\" -profiilia käyttävät koneet "
#~ "toimivat palvelimina ns. kevyille asiakaskoneille. Tähän profiiliin "
#~ "sisältyy myös \"Työasema\"-profiili. Huomaa, että tässä koneessa tulisi "
#~ "olla kaksi verkkokorttia, jotta verkkoliikenne ei ruuhkautuisi. Kaikki "
#~ "kolme edellistä profiilia voidaan asentaa samalle koneelle."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "The profile 'Standalone' includes a GUI and is ment to be used outside "
#~ "the Debian Edu network only. It cannot be installed together with other "
#~ "profiles."
#~ msgstr ""
#~ "\"Itsenäinen työasema\" -profiilia ei voi käyttää muiden profiilien "
#~ "kanssa."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "You can choose several profiles, but you have to choose at least one."
#~ msgstr ""
#~ "Valitut profiilit määrittelevät koneen käyttömahdollisuudet välittömästi "
#~ "asennuksen jälkeen. Ainakin yksi profiili täytyy valita, mutta voit "
#~ "valita myös useita."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Every Debian Edu network needs one, and only one machine running the "
#~ "'Main-Server' profile to provides the (network) services."
#~ msgstr ""
#~ "Jokaisessa Koululinux-verkossa täytyy olla yksi ja vain yksi \"Pääpalvelin"
#~ "\"-profiilia käyttävä kone. Tämä palvelinkone toimii asiakaskoneille "
#~ "(pääasiassa) verkko-, tiedosto- ja LDAP-palvelimena, joten ilman tätä "
#~ "konetta verkko ei toimi. Huomaa, että koska tälle tietokoneelle "
#~ "tallennetaan kaikki datatiedostot, kiintolevyllä täytyy olla runsaasti "
#~ "vapaata tilaa. Jos koneelle asennetaan yksin tämä profiili, koneelle ei "
#~ "asennu ollenkaan graafista käyttöliittymää (GUI). Jos haluat asentaa "
#~ "koneelle myös graafisen käyttöliittymän, valitse toiseksi profiiliksi "
#~ "joko \"Työasema\", tai \"Kevyitten asiakaskoneiden palvelin.\""

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Machines running the 'Workstation' profile are normal machines where "
#~ "users logging in are authenticated against the 'Main-Server'."
#~ msgstr ""
#~ "\"Työasema\"-profiilia käyttävät koneet ovat tavallisia tietokoneita, "
#~ "joille kirjautuvan käyttäjän todentaa \"Pääpalvelin\"-profiilia käyttävä "
#~ "kone, jolle on myös tallennettu käyttäjän asetukset ja asiakirjat "
#~ "sisältävä kotihakemisto."
#~ msgid ""
#~ "Every Debian Edu network needs one, and only one machine running the "
#~ "'Main-Server' profile. This machine provides the (network) services "
#~ "(mainly file/network and LDAP), so without this machine the network does "
#~ "not work. Since this machine will hold all data files it will need a lot "
#~ "of harddisk space. Installing this option solely results in a machine "
#~ "without a Graphical User Interface(=GUI), if you want a GUI you'll need "
#~ "to include the workstation profile or 'Thin-Client-Server'."
#~ msgstr ""
#~ "Jokaisessa Koululinux-verkossa täytyy olla yksi ja vain yksi \"Pääpalvelin"
#~ "\"-profiilia käyttävä kone. Tämä palvelinkone toimii asiakaskoneille "
#~ "(pääasiassa) verkko-, tiedosto- ja LDAP-palvelimena, joten ilman tätä "
#~ "konetta verkko ei toimi. Huomaa, että koska tälle tietokoneelle "
#~ "tallennetaan kaikki datatiedostot, kiintolevyllä täytyy olla runsaasti "
#~ "vapaata tilaa. Jos koneelle asennetaan yksin tämä profiili, koneelle ei "
#~ "asennu ollenkaan graafista käyttöliittymää (GUI). Jos haluat asentaa "
#~ "koneelle myös graafisen käyttöliittymän, valitse toiseksi profiiliksi "
#~ "joko \"Työasema\", tai \"Kevyitten asiakaskoneiden palvelin.\""
#~ msgid ""
#~ "Machines running the 'Workstation' profile are normal machines. Users "
#~ "logging on a workstation are authenticated by the machine running the "
#~ "'Main-Server' profile, and have their documents and personal settings "
#~ "stored in home directories on the machine running the 'Main-Server' "
#~ "profile."
#~ msgstr ""
#~ "\"Työasema\"-profiilia käyttävät koneet ovat tavallisia tietokoneita, "
#~ "joille kirjautuvan käyttäjän todentaa \"Pääpalvelin\"-profiilia käyttävä "
#~ "kone, jolle on myös tallennettu käyttäjän asetukset ja asiakirjat "
#~ "sisältävä kotihakemisto."
#~ msgid ""
#~ "Machines running the 'Thin-Client-Server' profile are able to accept thin "
#~ "client connections. This profile includes the 'Workstation' profile to "
#~ "provide the applications also installed on a regular workstation. To "
#~ "prevent network congestion, machines running this profile need to have "
#~ "two network cards. All three profiles named so far can be installed on "
#~ "the same machine."
#~ msgstr ""
#~ "\"Kevyiden asiakaskoneiden palvelin\" -profiilia käyttävät koneet "
#~ "toimivat palvelimina ns. kevyille asiakaskoneille. Tähän profiiliin "
#~ "sisältyy myös \"Työasema\"-profiili. Huomaa, että tässä koneessa tulisi "
#~ "olla kaksi verkkokorttia, jotta verkkoliikenne ei ruuhkautuisi. Kaikki "
#~ "kolme edellistä profiilia voidaan asentaa samalle koneelle."
#~ msgid ""
#~ "The profile 'Standalone' cannot be installed on the same machine "
#~ "together with any of the profiles 'Main-Server', 'Thin-Client-Server' or "
#~ "'Workstation'."
#~ msgstr ""
#~ "Profiileja \"Itsenäinen työasema\" ja \"Itsenäisen työaseman lisäohjelmat"
#~ "\" ei voida asentaa samalle tietokoneelle yhdessä profiilin \"Pääpalvelin,"
#~ "\" \"Kevyitten asiakaskoneiden palvelin\" tai \"Työasema\" kanssa."
#~ msgid ""
#~ "Machines running the 'Standalone' profile are meant to be run outside the "
#~ "Debian Edu network (e.g. in the homes of pupils and teachers) as a "
#~ "standalone machine."
#~ msgstr ""
#~ "\"Itsenäinen työasema\" -profiili on tarkoitettu käytettäväksi Koululinux-"
#~ "verkon ulkopuolisilla työasemilla eli esimerkiksi oppilaiden tai "
#~ "opettajien kotona."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "As it is a variant of the 'Standalone' profile it cannot be installed "
#~ "together with other profiles."
#~ msgstr ""
#~ "\"Itsenäinen työasema\" -profiilia ei voi käyttää muiden profiilien "
#~ "kanssa."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "The profile 'Standalone' includes a GUI and cannot be installed on the "
#~ "same machine together with any of the other profiles. These machines are "
#~ "ment to be run outside the Debian Edu network only."
#~ msgstr ""
#~ "Profiileja \"Itsenäinen työasema\" ja \"Itsenäisen työaseman lisäohjelmat"
#~ "\" ei voida asentaa samalle tietokoneelle yhdessä profiilin \"Pääpalvelin,"
#~ "\" \"Kevyitten asiakaskoneiden palvelin\" tai \"Työasema\" kanssa."
#~ msgid "Please choose which profiles will apply to this machine."
#~ msgstr "Valitse profiilit, jotka soveltuvat tälle koneelle"
#~ msgid "Skip questions until package install (debian-edu)"
#~ msgstr "Kysy kysymykset vasta paketin asennuksessa (debian-edu)"
#~ msgid "Skip questions until password (debian-edu)"
#~ msgstr "Kysy kysymykset vasta kun salasana on kysytty (debian-edu)"
#~ msgid "Skip manual package selection (debian-edu)"
#~ msgstr "Älä valitse paketteja käsin (debian-edu)"
#~ msgid "Check installed system (debian-edu)"
#~ msgstr "Tarkista asennettu järjestelmä (debian-edu)"
#~ msgid "Set up packages (debian-edu)"
#~ msgstr "Aseta paketit (debian-edu)"
#~ msgid "Finish install (debian-edu)"
#~ msgstr "Viimeistele asennus (debian-edu)"
#~ msgid "Ask for a CD (debian-edu)"
#~ msgstr "Pyydä CD-levyä (debian-edu)"
#~ msgid "Select packages to install (debian-edu)"
#~ msgstr "Valitse asennettavat paketit (debian-edu)"
#~ msgid "Re-enter interactive mode for password prompt (debian-edu)"
#~ msgstr "Palaa vuorovaikutteiseen tilaan salasanaa kysyttäessä (debian-edu)"
#~ msgid "Get installation profile (debian-edu)"
#~ msgstr "Nouda asennusprofiili (debian-edu)"
#~ msgid "Check for and report installation errors (debian-edu)"
#~ msgstr "Tarkista ja raportoi asennusvirheet (debian-edu)"
#~ msgid "Override defaults with profile (debian-edu)"
#~ msgstr "Korvaa oletusasetukset profiilin asetuksilla (debian-edu)"
#~ msgid "Should the installation run on automatic?"
#~ msgstr "Suoritetaanko automaattiasennus?"
#~ msgid ""
#~ "Select yes to avoid any further questions during the second stage "
#~ "installation. Select no to get all the questions asked."
#~ msgstr ""
#~ "Valitse kyllä ohittaaksesi kaikki kysymykset asennuksen toisessa "
#~ "vaiheessa. Valitse ei vastataksesi kaikkiin kysymyksiin."
#~ msgid ""
#~ "The 'Standalone' profile is experimental and not yet functioning. "
#~ "Machines running the 'Standalone' profile are meant to be run outside the "
#~ "Debian Edu network (e.g. in the homes of pupils and teachers) as a "
#~ "standalone machine."
#~ msgstr ""
#~ "\"Itsenäinen työasema\" -profiili on kokeellinen eikä ole vielä "
#~ "toimintakunnossa. Sitä on tarkoitus käyttää Koululinux-verkon "
#~ "ulkopuolisilla työasemilla eli esimerkiksi oppilaiden tai opettajien "
#~ "kotona."
#~ msgid "Main-Server, Workstation, Thin-Client-Server, Standalone"
#~ msgstr ""
#~ "Pääpalvelin, Työasema, Kevyitten asiakaskoneiden palvelin, Itsenäinen "
#~ "työasema"
#~ msgid ""
#~ "The 'Standalone-Extras' profile is complementary to the 'Standalone' "
#~ "profile, providing extra programs for it."
#~ msgstr ""
#~ "\"Itsenäisen työaseman lisäohjelmat\" -profiili laajentaa \"Itsenäinen "
#~ "työasema\" -profiilin ohjelmavalikoimaa."
#~ msgid "Install selected packages (debian-edu)"
#~ msgstr "Asenna valitut paketit (debian-edu)"
#~ msgid "Generating unique host identifier failed"
#~ msgstr "Yksikäsitteisen konetunnisteen luominen epäonnistui"
#~ msgid ""
#~ "The install script could not generate a unique host identifier. This is a "
#~ "fatal error, as all hosts submitting information need to have an unique "
#~ "identifier."
#~ msgstr ""
#~ "Asennuskomento ei saanut luotua yksikäsitteistä konetunnistetta. Tämä on "
#~ "vakava virhe, kaikilla tietoja lähettävillä koneilla on oltava "
#~ "yksikäsitteinen tunniste."
#~ msgid ""
#~ "Please report this problem as a bug against the popularity-contest "
#~ "package, and include information about your configuration."
#~ msgstr ""
#~ "Tee tästä vikailmoitus popularity-contest-paketista ja liitä siihen "
#~ "tietoa järjestelmästäsi."
#~ msgid "Use HTTP to submit reports?"
#~ msgstr "Käytetäänkö HTTP:tä tilastojen lähettämiseen?"
#~ msgid "If you do not want to use HTTP, email is used instead."
#~ msgstr "Ellei käytetä HTTP:tä, käytetään sähköpostia."


Reply to: