[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian Edu / Skolelinux Developer Gathering in Oslo, Norway June 6-8English:


Hello.

The Debian Edu / Skolelinux Developer Gathering in Oslo, Norway June 6-8
will be held as a purely technical developer gathering and the user
conference part have been put back until august and will be broadly
announced within the end of this week.

Location in Oslo for the developer gathering will be announced.


  ::
::::::
  ::


Norwegian:

Debian Edu / Skolelinux Utvikler og brukerkonferansen i Oslo, 6.-8. juni
er utsatt til august og vil bli re-annonsert med informasjon i løpet av
inneværende uke. Det vil bli avholdt en ren utviklersamling 6.-8. juni i
Oslo som planlagt.

Sted og nøyaktig lokasjon kommer straks.


-- 
(o_   / with regards/med vennlig hilsen
 |   /  Anders Kringstad - <akai @ skolelinux.org>
//\-X   Leader elect, Free software in schools Norway:www.skolelinux.org
V_/_    Fri programvare i skolen: www.friprogramvareiskolen.no

Attachment: signature.asc
Description: Dette er en digitalt signert meldingsdel


Reply to: